Onafhankelijke certificering van bhv-cursussen

Elke werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers, onder andere door het organiseren van de bhv en het verzorgen van bhv-trainingen van medewerkers. Onafhankelijke certificering garandeert dat deze trainingen van voldoende kwaliteit zijn.

Bhv is een serieuze taak. Het redden van levens en het handhaven van veiligheid op de werkplek zijn geen zaken die lichtvaardig moeten worden genomen. Daarom is het cruciaal om ervoor te zorgen dat een gevolgde bhv-training van hoge kwaliteit is. Maar hoe weet een werkgever nu of een opleider zijn zaken ook écht op orde heeft? En hoe kan hij zekerheid krijgen dat de bhv-diploma’s van het personeel ook daadwerkelijk waarde vertegenwoordigen? Het antwoord ligt in onafhankelijke certificering.

Waarom onafhankelijke certificering belangrijk is
Onafhankelijke certificering (uitgevoerd door een onafhankelijke externe instantie) speelt een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit van bhv-cursussen. Het zorgt ervoor dat opleiders en instructeurs aan strenge normen voldoen en bhv’ers daadwerkelijk de benodigde vaardigheden en kennis verwerven om in noodsituaties effectief te handelen. In Nederland is het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) de vooraanstaande instantie voor onafhankelijke certificering. NIBHV verzorgt zelf geen cursussen. Als onafhankelijk instituut stelt het strenge kwaliteitseisen aan de inhoud van cursussen en de bijbehorende toetsen. Het ontwikkelt bovendien de bijbehorende les- en leerstof.
Voldoen opleiders aan de kwaliteitseisen uit het certificeringsreglement? Dan controleert het NIBHV ook daarna regelmatig in hoeverre opleiders en instructeurs hier nog aan voldoen. Zo zorgt het instituut ervoor dat de cursist verzekerd is van een zo objectief mogelijke beoordeling. Opleiders kunnen hun bhv-cursussen door NIBHV laten certificeren als een teken van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Diverse cursussen, één norm
NIBHV certificeert een breed scala aan bhv-cursussen, waaronder de basiscursus bedrijfshulpverlening. Maar ook cursussen voor ploegleiders bhv, beheerders van brandmeld- en ontruimingsinstallaties en preventiemedewerkers worden door het NIBHV geaccrediteerd. Dit betekent dat ongeacht over welk specifiek bhv-gebied expertise nodig is, er een certificering is die de kwaliteit ervan waarborgt.

Waarom kiezen voor een gecertificeerde bhv-cursus
Als aspirant-bhv’er is het van vitaal belang om een opleider te kiezen die NIBHV- certificering aanbiedt. Deze certificering geeft je de garantie dat de opleider voldoet aan strenge normen. De cursist kan erop vertrouwen dat hij de meest actuele en relevante kennis en praktische ervaring opdoet.

Werkgevers profiteren ook
Voor werkgevers is het net zo belangrijk om gecertificeerde bhv-cursussen te prioriteren. Een werkgever wil er zeker van zijn dat de bhv’ers in de organisatie goed zijn opgeleid en in staat zijn om snel en adequaat te handelen in noodsituaties. Het aannemen van gecertificeerde bhv-cursussen garandeert niet alleen dat de werknemers getraind zijn volgens de hoogste normen, maar kan ook bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur waarin veiligheid een prioriteit is.

Conclusie
Onafhankelijke certificering door NIBHV is de hoeksteen van kwaliteit en betrouwbaarheid in bhv-cursussen. Het biedt zowel aspirant-bhv’ers als werkgevers de gemoedsrust dat de geboden training voldoet aan de hoogste normen. Dus wie streeft naar een bhv-certificering die echt iets waard is, moet zoeken naar opleiders die het NIBHV-zegel van goedkeuring dragen. Zo is de veiligheid op de werkplek te verhogen en zijn levens te redden wanneer het er echt toe doet.

Deel dit artikel via: