Onderzoek naar beschikbaarheid van voldoende bluswater

Een landelijke projectgroep van de brandweer gaat zich focussen op bluswatervoorzieningen. Het doel is het verbeteren en toekomstbestendig maken van de wijze waarop veiligheidsregio’s hun bluswatervoorziening kunnen organiseren. Noodzakelijk, want de aanwezigheid van bluswater is lang niet altijd vanzelfsprekend.

Door verschillende ontwikkelingen wordt het steeds minder vanzelfsprekend dat de brandweer op de juiste momenten over de juiste hoeveelheid bluswater beschikt. Dat komt onder andere omdat de waterleidingen steeds dunner worden. Vanaf deze maand gaat een landelijke projectgroep – onder leiding van Casper Dollekamp – zich focussen op bluswatervoorzieningen. Het doel is het verbeteren en toekomstbestendig maken van de wijze waarop veiligheidsregio’s hun bluswatervoorziening kunnen organiseren. Om dit te bereiken, wordt ook de samenwerking gezocht met twee belangrijke bluswaterpartners: de waterleidingmaatschappijen en gemeenten.

Drie thema’s
Het project ‘Bluswater, nu en later’ loopt in elk geval tot de eerste helft van 2018. Tijdens deze periode staan drie thema’s centraal: het opstellen van bluswaterbeleid, het verrijken van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid en het inzichtelijke maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden tussen bluswaterpartners. Deze thema’s beogen niet een nieuw landelijk bluswaterbeleid. Juist het versterken van gemeenschappelijke pijlers voor regionaal beleid en het verder verbeteren van de huidige (regionale) situaties vormen de uitgangspunten.

Bron: brandweer.nl

Deel dit artikel via: