Paraat komt met PFAS-vrije sproeischuimblussers

Er komt een verbod op PFAS-houdende producten. Ook in sommige brandblusmiddelen zit PFAS verwerkt, zoals in de veel gebruikte sproeischuimblussers. Wat houdt het verbod op PFAS nu concreet in? En wanneer krijgen bezitters van blussers nu werkelijk te maken met de gevolgen van deze maatregel? Paraat speelt alvast in op deze ontwikkeling.

Het verbod gaat waarschijnlijk in per 2025, met een voor brandblusmiddelen geldende maximale overgangstermijn van 5 jaar. Dit houdt in dat alle PFAS-houdende brandblusmiddelen per 2030 uit de markt verdwenen moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar is misschien dichter bij dan menigeen denkt. Dat zit zo:
Sproeischuimblussers dienen in het vijfde jaar na productie uitgebreid onderhouden te worden. Na 10 jaar volgt een revisie en na 15 jaar is wederom uitgebreid onderhoud nodig. Hierbij wordt onder andere de vulling vervangen. De verwachting is dat leveranciers, als onderdeel van de overgangsregeling, vanaf 2025 geen uitgebreid onderhoud of revisie meer mogen uitvoeren op PFAS-houdende modellen. Het vervangen van de standaard vulling voor een PFAS-vrije vulling is niet toegestaan omdat het blusmiddel dan niet meer voldoet aan de originele waarden waarop het rijkstypekeurmerk voor het betreffende blusmiddel is afgegeven.

Afgekeurd
Feitelijk houdt dit in dat vanaf heden PFAS-houdende modellen afgekeurd worden, 5 jaar na de productiedatum, wanneer het eerste uitgebreid onderhoud dient plaats te vinden. Een sproeischuimblusser die nu wordt aangeschaft, wordt al in 2028 afgekeurd. Om te voorkomen dat sproeischuimblussers al op relatief jonge leeftijd afgekeurd worden, biedt Paraat nu al de mogelijkheid om PFAS-vrije brandblusmiddelen aan te schaffen. Zowel de sproeischuimblusser van 6 liter als die van 9 liter zijn uit voorraad leverbaar. Zo is de klant niet alleen voorbereid op de toekomst, maar draagt hij ook een steentje bij aan verduurzaming van de samenleving. Natuurlijk zorgt Paraat voor een verantwoorde afvoer van de oude, PFAS-houdende brandblusmiddelen.

Meer informatie is te verkrijgen via 085-0449002 of via blusmiddelen@paraat.nl.

Deel dit artikel via: