Patiënten bezorgd over veiligheid medische gegevens

Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat patiënten zich grote zorgen maken over de veiligheid van hun gegevens. 54 procent denkt dat die bij de zorgverzekeraar niet veilig zijn. 53 procent meent dat de gemeente niet goed omgaat met hun gegevens en 39 procent denkt dat het ziekenhuis en 37 procent dat de apotheek niet zorgvuldig genoeg zijn.
Patiënten begrijpen dat verzekeraars soms dossieronderzoek moeten doen, bijvoorbeeld om fraude te kunnen opsporen, maar vinden dat dit niet mag zonder dat zij dat weten. De Patiëntenfederatie Nederland ondervroeg ruim 6600 patiënten over privacy. Van de deelnemers zegt 78 procent dat de zorgverzekeraar hen vooraf moet informeren voor er informatie wordt opgevraagd bij een behandelaar. 8 procent vindt die informatie niet nodig en nog eens 8 procent vindt dat de zorgverzekeraar de patiënt na afloop van de inzage moet informeren.
Van de ondervraagden weet 59 procent dat de zorgverzekeraar inzage heeft in het dossier voor fraudeonderzoek. 41 procent weet niet dat de verzekeraar dit zonder toestemming mag doen. Mensen vinden wel dat er echt een verdenking van fraude moet zijn voor het onderzoek wordt gedaan. Bovendien zeggen veel ondervraagden (60 procent) dat de verzekeraar om rekeningen te controleren beter eerst met de patiënt zelf contact kan opnemen, voor hij het dossier opvraagt.
Patiëntenfederatie Nederland ziet in het onderzoek een duidelijk bewijs dat de patiënt niet zomaar akkoord gaat met fraudeonderzoek. Directeur Dianda Veldman: “Verzekeraars moeten hun verzekerden goed op de hoogte brengen van wat ze gaan doen en waarom dat nodig is. Patiënten vinden het geen leuk idee dat derden misschien in hun dossier kunnen kijken. Verzekeraars moeten dus heel duidelijk en heel gericht aangeven wat ze willen onderzoeken en waarom. De patiënt begrijpt dat fraude moet worden opgespoord, maar dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren.”
> Bekijk hier het volledige rapport

Deel dit artikel via: