Pilot Eindhoven: beoordeling verwarde personen op locatie

De politie Oost-Brabant en GGzE starten een pilot om het vervoer en de beoordeling van verwarde personen te verbeteren. Gedurende drie maanden zetten zij hiervoor op zaterdagavond een rapid responder met psycholance in. Dat maakt het CCV bekend.
De politie krijgt volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geregeld noodmeldingen waarbij mogelijk verwarde personen de openbare orde verstoren of andere vormen van overlast veroorzaken. Het doel van de pilot is te komen tot een snelle beoordeling en interventie op locatie en waar nodig de verwarde/kwetsbare personen menswaardiger te vervoeren en ze snel naar een geschikte locatie te brengen.

Rapid responder
Een rapid responder bestaat uit een onopvallende politieauto waarin naast een agent ook een psychiater en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aanwezig is. Zij volgen het noodhulpteam van de politie. Als de situatie veilig is, kan het rapid responder team eventueel ter plaatse de beoordeling doen.

Psycholance
De psycholance is een speciale ambulance die verwarde personen veilig kan vervoeren zonder direct dwang- en drangmiddelen te gebruiken. Naast een chauffeur (beveiliger GGzE) is er een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de crisisdienst van GGzE en politie aanwezig. De psycholance volgt de rapid responder op gepaste afstand en blijft standby om zo nodig de cliënt naar een geschikte locatie te brengen.

Intensieve samenwerking
Hulpverleners van de GGzE staan medewerkers van de meldkamer bij de politie bij om snel te kunnen inschatten of inzet van de rapid responder en psycholance noodzakelijk is. De intensievere samenwerking tussen politie en GGzE kan een bijdrage leveren aan de verbetering van zorg voor verwarde mensen. De bundeling van kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers bevordert daarnaast het slagvaardig handelen van de hulpdiensten.

Deel dit artikel via: