Politiebonden dienen klacht in bij VN over rapporteur

Dinsdag plaatste speciale VN-rapporteur Nils Melzer foto’s op Twitter van Nederlandse agenten die demonstranten in elkaar sloegen. Hij vergeleek het optreden met het geweld waarmee de Amerikaan George Floyd werd gedood. Onacceptabel, aldus Gerrit van de Kamp van politiebond ACP.

Melzer, speciaal rapporteur op het gebied van martelingen, deelde (fragmenten van) beelden van protesten van vorig jaar en één van afgelopen dagen. Al eerder heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd twee agenten te vervolgen voor het (niet proportioneel) geweld dat ze hebben gebruikt bij de aanhouding van een demonstrant. De gezamenlijke politievakbonden zeggen in beginsel voorstander te zijn van onderzoek en transparantie over het optreden van de politie in het algemeen en van de ME in het bijzonder. Daarbij is het volgens hen wel van ontegenzeglijk belang dat alle feiten en omstandigheden in de juiste (nationale) context gewogen worden. Dat gaat verder dan een momentopname of een (geknipt) onderdeel van een filmbeeld waarop te zien is dat er langdurig met wapenstokken op een demonstrant wordt geslagen, terwijl een hond aan zijn been hangt.

Schadelijk voor alle betrokkenen
De bonden vinden dat pas als alles gedegen onderzocht is, een oordeel geveld kan worden. Snelle – en daarmee mogelijk voorbarige – conclusies zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Niet in de minste plaats voor de politiemensen die onder toenemende zware omstandigheden, onder extreme druk en gebukt onder de capaciteitsproblemen, steeds moeten optreden tegen burgers die zich keren tegen de beleidsmakers van Nederland. De gezamenlijke politiebonden maken zich hard voor een gedegen onderzoek om hiermee recht te doen aan iedereen die hiervan slachtoffer is. Daarom is een officiële klacht ingediend tegen de VN-rapporteur die volgens Van der Kamp bevooroordeeld en daardoor niet meer geloofwaardig is. De vakbondsbestuurder vindt het onaanvaardbaar dat Melzer conclusies baseert op desinformatie en een eenzijdig verhaal naar buiten brengt.

Deel dit artikel via: