Politiecapaciteit ‘oneerlijk’ over de eenheden verdeeld

Politieagenten behoren via een in 2010 bedachte verdeelsleutel over de tien regionale eenheden te worden verdeeld. In de praktijk gebeurt dit echter niet, zo concludeert de NOS uit onderzoek. Daardoor kampen vooral de oostelijke regio’s met grotere tekorten dan de grote steden.

De verdeelsleutel is gebaseerd op onder andere de oppervlakte van de regionale eenheid, het inwonersaantal, de hoeveelheid horeca en het percentage niet-westerse allochtonen. Als de verdeelsleutel zou worden toegepast, zou theoretisch in iedere eenheid even snel op politieassistentie gerekend kunnen worden. Maar door latere politieke besluiten hebben vooral de drie grootste steden relatief meer agenten gekregen, wat ten koste ging van de inzet ‘op het platte land’. Alleen al de eenheid Oost-Nederland zou volgens de verdeelsleutel recht hebben op duizend extra agenten. Amsterdam zou er daarentegen ruim duizend moeten afstaan.

Georganiseerde criminaliteit
De ongelijke verdeling is onder andere het gevolg van de georganiseerde criminaliteit en de daaruit volgende ondermijning. Om die te bestrijden is extra veel politiecapaciteit nodig in de grote steden. Ook moesten veel agenten worden ingezet op de beveiliging van bedreigde personen, zoals politici en rechters. Een gevolg is dat de aanrijtijden buiten de Randstad behoorlijk kunnen oplopen. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf eist van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitleg en wil dat agenten voortaan op basis van actuele feiten worden verdeeld. Zij pleit voor praktische invoering van de verdeelsleutel uit 2010, maar dan met weglating van etniciteit als weegfactor. Het Kamerlid zegt het belachelijk te vinden dat de politie-inzet mede gebaseerd is op het geboorteland van mensen. Volgens studies kan beter armoede in wijken als criterium worden ingevoerd. Het ministerie van J&V zegt alle scenario’s te onderzoeken op weg naar een nieuw systeem, waarbij ook wordt gekeken naar de wenselijkheid van factoren. De politie zelf zegt te betwijfelen of de verdeelsleutel tot betere resultaten zal leiden.

Deel dit artikel via: