Politiekeurmerk Veilig Wonen gaat misbruik merk aanpakken

Helaas zijn er bedrijven die misbruik maken van de naamsbekendheid van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Hierdoor kan het zijn dat de consument een afspraak maakt met een bedrijf dat zich voordoet als PKVW-erkend, maar dat in werkelijkheid niet is. Daar wordt nu tegen opgetreden.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft binnen Nederland een grote naamsbekendheid bij onder andere gemeenten, organisaties en bewoners. Dat is mede te danken aan een groot netwerk van PKVW-specialisten, bouwplanadviseurs en andere betrokkenen. Samen zorgen die er al meer dan 25 jaar voor dat veel woningen tegen woninginbraken worden beveiligd met het PKVW.

Onterecht gebruik van het PKVW-logo
Partijen die misbruik maken van de naamsbekendheid van het PKVW leveren vaak diensten die niet volgens de hoge kwaliteitseisen van het PKVW worden uitgevoerd. Een bedrijf mag alleen het PKVW-logo gebruiken als ze een gecertificeerd PKVW-erkend bedrijf zijn. Dat betekent dat het bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen om te mogen adviseren en monteren conform de regels van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande Bouw (woning ouder dan 2 jaar). Deze certificering wordt uitgevoerd door Kiwa. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) bezit het auteursrecht van het keurmerk en heeft daarmee het unieke gebruiksrecht van het logo.

De aanpak
Er wordt contact opgenomen met bedrijven die onterecht het PKVW-logo gebruiken en hen wordt verzocht het logo in al hun bedrijfsuitingen binnen een gestelde termijn te verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om logo’s op de website, in flyers, op bedrijfskleding, bedrijfsvoertuigen en op het bedrijfspand. Gebeurt dit niet binnen de gestelde termijn, dan onderneemt het CCV juridische stappen tegen het bedrijf. Het CCV vraagt de bedrijven om ervoor te zorgen dat klanten hun nummer in de telefoon hebben, zodat zij het juiste bedrijf bellen als er problemen zijn met een slot. Slotenmakers wordt ook geadviseerd om kenbaar te maken dat zij als PKVW-erkend bedrijf te vinden zijn via Vakman op hetccv.nl. Wie een bedrijf ziet of kent dat onterecht het PKVW-logo gebruikt, kan dat melden via bij pkvw@hetccv.nl.

Deel dit artikel via: