Samenwerking politie en TU Delft voor ontwikkeling innovatie

De politie gebruikt steeds meer technologie. Denk aan de smartphones van agenten om kentekens te checken, het vastleggen van een plaats delict met 3D-camera’s, het gebruik van VR op de politieacademie, de inzet van drones en robots bij de ontmanteling van drugslabs of het hacken van cryptodiensten. Hiervoor wordt nu samengewerkt met de TU Delft.

Om technologie goed en verantwoord in te kunnen zetten is veel kennis nodig. Daarom werkt de politie samen met vooraanstaande kennispartners. Onlangs is de relatie met de TU Delft bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De politie en de TU Delft werken al langer succesvol samen op het gebied van safety en security gerelateerde domeinen, zoals slimmere detectie, cyber security, robotica en forensisch onderzoek.

Meer en makkelijker samenwerken
Met deze nieuwe stap kan er nog meer en makkelijker samengewerkt worden aan innovatie en nieuwe technologie. Hiermee wordt de gezamenlijke impact vergroot. Samen met professor Aukje Hassoldt, decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management, namens de TU Delft ondertekende Henk Geveke de overeenkomst namens de politie. De coördinatie van deze samenwerkingsovereenkomst valt onder het TU Delft Safety & Security Institute en de Directie Strategie en Innovatie van de Staf Korpsleiding van de politie.

Steviger fundament
Geveke: “Ik hoop en verwacht dat onze samenwerking zal bijdragen aan een steviger fundament voor de technologische ontwikkeling van het politiewerk, zodat we de uitdagingen van deze tijd met vertrouwen tegemoet kunnen treden.” Aukje Hassoldt: “Onze twee organisaties hebben allebei baat bij meer samenwerking. We delen kennis en vergroten het begrip van elkaars vraagstukken en de aanpak daarvan. Dit komt ten goede aan de veiligheid van onze samenleving.”

Deel dit artikel via: