Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

ARAS

PG Security Systems

Service Centrale Nederland

Ajax Systems

Connect Security

2N

EAL

Advancis

DZ Technologies

Seagate

HID

VideoGuard

Explicate

Trigion

Multiwacht

Eagle Eye Networks

OSEC

CDVI

VVNL

Eizo

ASSA ABLOY

De Beveiligingsjurist

Bydemes

Lobeco

20face

VAIBS

GFT

CardAccess

Paxton

Nenova

Genetec

Alphatronics

SMC Alarmcentrale

Traka ASSA ABLOY

Kiwa

ADI

Secusoft

Milestone

Add Secure

RoSecure

Securitas

Hikvision

NIBHV

SmartCell

Optex

Unii

Top Security

Crown Security Services

BHVcertificaat.online

Masset Solutions

JMB Groep

IDIS

Uniview

Gold-IP

Bosch Security Systems

Dero Security Products

Akuvox

NetworxConnect

Brivo

Nimo Drone Security

Regio Control Veldt

ASIS

Sequrix

Oribi ID Solutions

Paraat

Alarm Meldnet

i-Pro

SOBA

Avigilon Alta

G4S

Centurion

VBN

SmartSD

Seris

HD Security

VEB

Nimo Dog Security

CSL

Hanwha Vision Europe

AIVD

25 februari 2024
Redactie
22:26

De AIVD (Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsDienst) houdt zich bezig met het verzamelen van inlichtingen over zaken die de nationale veiligheid kunnen bedreigen. De dienst is een directoraat-generaal (dg) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

De dienst is opgedeeld in vier directies en een centrale staf. Het managementteam van de AIVD bestaat uit de directeur-generaal (dg), de plaatsvervangend dg en de vier directeuren.

Leiding van de AIVD
Directeur-generaal AIVD: drs. E.S.M. (Erik) Akerboom
Plv. directeur-generaal AIVD: drs. S. (Simone) Smit

Centrale Staf
De centrale staf levert advies en ondersteuning aan het management en de organisatie op het gebied van politiek-bestuurlijke aangelegenheden, integrale beveiliging, juridische zaken, communicatie en control.

Directie Inlichtingen
De directie Inlichtingen verricht onderzoek, exploiteert informatie en mobiliseert derden om de democratische rechtsorde en de staatsveiligheid te beschermen, de veiligheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vorming van het buitenlands beleid van de Nederlandse overheid.

Unit Weerbaarheid
Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), dat deel uitmaakt van de Unit Weerbaarheid, houdt zich bezig met de informatiebeveiliging van cruciale informatie waar de overheid verantwoordelijkheid voor draagt. Het NBV levert als partner en gids van de overheid een actieve en zichtbare bijdrage aan de nationale veiligheid. Hiervoor beschikt het NBV over unieke competenties op het gebied van informatiebeveiliging.
Andere afdelingen die deel uitmaken van de Unit Weerbaarheid richten zich op veiligheidsbevordering en het opstellen van dreigings- en risicoanalyses.

Unit Veiligheidsonderzoeken
De unit Veiligheidsonderzoeken valt onder dezelfde directie en beschermt de nationale veiligheid door veiligheidsonderzoeken uit te voeren naar personen die een vertrouwensfunctie (willen) vervullen. Ook adviseert de unit ministers bij het aanwijzen van vertrouwensfuncties op hun beleidsterrein.

Directie Operatiën
De directie Operatiën voert operationele activiteiten uit ten behoeve van onderzoeken van de directie Inlichtingen. De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) valt ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur Operatiën.

Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)
In de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit bundelen de AIVD en MIVD mensen en middelen op het gebied van Signals intelligence (Sigint) en cyberactiviteiten. Met het onderscheppen van (tele)communicatie ondersteunt de JSCU teams die onderzoek doen naar bedreigingen voor Nederland en de Nederlandse krijgsmacht.
Specialisten van de JSCU helpen in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse internet veilig te houden.

Directie Data & IV
Onder de directie Data en IV vallen organisatie-onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van producten en diensten op het gebied van data, informatievoorziening en infrastructuur.

Directie Bedrijfsvoering
De directie Bedrijfsvoering zet zich in voor efficiente interne processen. Onder deze directie vallen de organisatieonderdelen Dienstverlening en HR.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner