Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

G4S

Eagle Eye Networks

Masset Solutions

Regio Control Veldt

Ajax Systems

NetworxConnect

2N

Seris

Gold-IP

Add Secure

Alarm Meldnet

Brivo

Traka ASSA ABLOY

Hikvision

CardAccess

ASIS

Uniview

Crown Security Services

Explicate

CSL

Seagate

Bydemes

Dero Security Products

Centurion

Avigilon Alta

BHVcertificaat.online

PG Security Systems

VideoGuard

De Beveiligingsjurist

VVNL

Optex

Bosch Security Systems

VBN

VEB

Hanwha Vision Europe

Nimo Drone Security

HD Security

Sequrix

RoSecure

Advancis

DZ Technologies

20face

SMC Alarmcentrale

Top Security

ASSA ABLOY

Unii

Nimo Dog Security

Milestone

SmartSD

Connect Security

EAL

VAIBS

Oribi ID Solutions

i-Pro

CDVI

JMB Groep

Akuvox

Trigion

Securitas

Nenova

NIBHV

Genetec

HID

IDIS

Alphatronics

Lobeco

ADI

Eizo

SmartCell

Paraat

Service Centrale Nederland

ARAS

Secusoft

SOBA

GFT

Paxton

Multiwacht

Kiwa

OSEC

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

24 februari 2024
Redactie
08:27

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is een Europese wetgeving die van kracht is sinds 25 mei 2018. De AVG is ontworpen om de privacy van individuen binnen de Europese Unie (EU) te beschermen en reguleert hoe organisaties persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren. In Nederland wordt de wet gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doel van de AVG

Het primaire doel van de AVG is het beschermen van de persoonlijke gegevens van individuen binnen de EU. Dit omvat alle informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een individu te identificeren, zoals namen, adressen, e-mailadressen, IP-adressen, foto’s, biometrische gegevens, financiële informatie en meer. De AVG beoogt de privacyrechten van individuen te versterken en organisaties te dwingen om transparant en verantwoordelijk om te gaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Belangrijkste principes van de AVG

De AVG is gebaseerd op een aantal belangrijke principes die organisaties moeten naleven bij het verwerken van persoonsgegevens:

  1. Rechtmatigheid, rechtvaardigheid en transparantie: Organisaties moeten een wettelijke basis hebben om persoonsgegevens te verwerken en moeten open en transparant zijn over hoe ze deze gegevens gebruiken.
  2. Doelbeperking: Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en mogen niet verder worden verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
  3. Gegevensminimalisatie: Organisaties moeten ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die ze verzamelen, relevant zijn, adequaat zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  4. Nauwkeurigheid: Organisaties moeten ervoor zorgen dat persoonsgegevens accuraat en up-to-date zijn en zo nodig worden gecorrigeerd of verwijderd.
  5. Opslagbeperking: Persoonsgegevens mogen alleen worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en moeten vervolgens worden verwijderd of geanonimiseerd.
  6. Integriteit en vertrouwelijkheid: Organisaties moeten passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of schade.
  7. Verantwoordingsplicht: Organisaties zijn verplicht om aan te tonen dat ze voldoen aan de principes van de AVG en moeten documentatie bijhouden van hun gegevensverwerkingsactiviteiten.

Impact op bedrijven

De AVG heeft een aanzienlijke impact gehad op bedrijven binnen en buiten de EU, aangezien deze wetgeving van toepassing is op alle organisaties die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken, ongeacht waar ze zich bevinden. Bedrijven moeten nu veel strengere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen van de AVG, zoals het verkrijgen van toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen, het documenteren van gegevensverwerkingsactiviteiten en het rapporteren van datalekken binnen 72 uur.

Niet-naleving van de AVG kan leiden tot aanzienlijke boetes, die kunnen oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf of 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Daarom is naleving van de AVG een topprioriteit geworden voor organisaties van alle groottes en sectoren.

Impact op individuen

Voor individuen heeft de AVG een aantal belangrijke voordelen opgeleverd met betrekking tot de bescherming van hun privacy en gegevensrechten. De wet geeft individuen meer controle over hun persoonsgegevens, inclusief het recht op toegang tot hun gegevens, het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, het recht om vergeten te worden, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner