Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

i-Pro

Nimo Dog Security

Explicate

Centurion

Paraat

Sequrix

Akuvox

Traka ASSA ABLOY

Advancis

ADI

Paxton

NetworxConnect

De Beveiligingsjurist

JMB Groep

Connect Security

ASSA ABLOY

NIBHV

RoSecure

Uniview

2N

Crown Security Services

SmartSD

Avigilon Alta

Kiwa

Alphatronics

GFT

HID

Bosch Security Systems

Service Centrale Nederland

Nimo Drone Security

SMC Alarmcentrale

EAL

Alarm Meldnet

VEB

BHVcertificaat.online

IDIS

Oribi ID Solutions

SmartCell

Bydemes

Seagate

DZ Technologies

Trigion

Gold-IP

CSL

20face

VVNL

Hanwha Vision Europe

HD Security

CDVI

OSEC

VideoGuard

Ajax Systems

Top Security

ASIS

Secusoft

SOBA

VBN

ARAS

Optex

VAIBS

Multiwacht

Eagle Eye Networks

Dero Security Products

Securitas

Milestone

Seris

CardAccess

Nenova

Regio Control Veldt

PG Security Systems

Brivo

Genetec

Masset Solutions

Eizo

Add Secure

G4S

Hikvision

Unii

Lobeco

Arbeidsinspectie

27 februari 2024
Redactie
15:36

De arbeidsinspectie, officieel de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op de naleving van arbeidswetgeving en het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers. De arbeidsinspectie voert inspecties uit bij bedrijven en organisaties om te controleren of zij voldoen aan de geldende arbeidsvoorschriften en veiligheidsnormen.

De arbeidsinspectie speelt een essentiële rol bij het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers en het handhaven van arbeidswetgeving om arbeidsrechten te beschermen. Door middel van inspecties, handhaving, voorlichting en samenwerking draagt de arbeidsinspectie bij aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers.

Hieronder staan enkele van de belangrijkste taken en activiteiten van de arbeidsinspectie:

  1. Inspecties uitvoeren: De arbeidsinspectie voert regelmatig inspecties uit bij verschillende soorten bedrijven en organisaties om te controleren of zij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, en andere relevante aspecten van arbeidswetgeving.
  2. Handhaven van arbeidswetgeving: De arbeidsinspectie handhaaft de naleving van arbeidswetgeving door het opleggen van boetes, het geven van waarschuwingen, en het afdwingen van corrigerende maatregelen bij overtredingen van de wet.
  3. Voorlichting en advisering: Naast het uitvoeren van inspecties biedt de arbeidsinspectie ook voorlichting en advisering aan werkgevers en werknemers over arbeidsveiligheid, gezondheid op het werk, arbeidsvoorwaarden, en andere aspecten van arbeidswetgeving. Dit omvat het verstrekken van informatie over veiligheidsvoorschriften, het geven van trainingen en workshops, en het adviseren over beste praktijken op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid.
  4. Onderzoek naar arbeidsongevallen: De arbeidsinspectie onderzoekt arbeidsongevallen en incidenten op de werkplek om de oorzaken te achterhalen en aanbevelingen te doen ter voorkoming van toekomstige ongevallen. Dit omvat het analyseren van de omstandigheden rond het ongeval, het beoordelen van de naleving van veiligheidsvoorschriften, en het identificeren van eventuele tekortkomingen in het veiligheidsbeleid van de werkgever.
  5. Samenwerking met andere instanties: De arbeidsinspectie werkt samen met andere overheidsinstanties, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, en andere inspectiediensten, om de naleving van arbeidswetgeving te bevorderen en overtredingen aan te pakken.
Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner