Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Add Secure

ASSA ABLOY

SMC Alarmcentrale

i-Pro

SmartCell

CSL

Sequrix

PG Security Systems

SmartSD

Hikvision

Alarm Meldnet

Seagate

Hanwha Vision Europe

Milestone

Connect Security

Bydemes

Seris

CDVI

RoSecure

Nenova

Crown Security Services

Genetec

GFT

ARAS

NetworxConnect

Centurion

Brivo

VideoGuard

Traka ASSA ABLOY

Kiwa

HID

OSEC

20face

Gold-IP

VEB

Secusoft

Optex

Alphatronics

Bosch Security Systems

VBN

BHVcertificaat.online

VAIBS

Avigilon Alta

ASIS

Securitas

Trigion

Ajax Systems

Multiwacht

Akuvox

CardAccess

Lobeco

G4S

NIBHV

2N

ADI

DZ Technologies

Eagle Eye Networks

Paraat

IDIS

Paxton

JMB Groep

Unii

Nimo Dog Security

HD Security

Dero Security Products

Masset Solutions

Service Centrale Nederland

SOBA

Regio Control Veldt

Eizo

Advancis

VVNL

Nimo Drone Security

Oribi ID Solutions

Explicate

De Beveiligingsjurist

Top Security

EAL

Uniview

Bedreiging

27 februari 2024
Redactie
14:37

In juridische zin verwijst het begrip ‘bedreiging’ naar een handeling waarbij een persoon opzettelijk dreigt om fysiek of mentaal letsel toe te brengen aan een ander individu, of om schade toe te brengen aan diens eigendommen, reputatie, of andere belangen. Bedreiging wordt beschouwd als een strafbaar feit en kan leiden tot juridische consequenties, afhankelijk van de wetten en regels van het betreffende rechtsgebied.

Om als bedreiging te worden beschouwd, moet de dreiging opzettelijk worden gemaakt met de intentie om angst, schrik of onzekerheid te veroorzaken bij het slachtoffer. Het kan mondeling, schriftelijk, elektronisch of door middel van gebaren worden geuit.

Het is belangrijk op te merken dat bedreiging verschillende gradaties kan hebben, variërend van lichte intimidatie tot ernstige dreiging met geweld. Het kan ook voorkomen in verschillende contexten, zoals binnen familierelaties, op de werkplek, of tussen vreemden.

In veel rechtsstelsels wordt bedreiging beschouwd als een strafbaar feit en kan het worden vervolgd als een misdrijf. De straffen voor bedreiging kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de ernst van de bedreiging, de omstandigheden waarin deze plaatsvond, en het rechtssysteem van het betreffende rechtsgebied. In Nederland is de maximale straf voor bedreiging twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van €21.750. 

Over het algemeen kunnen de mogelijke juridische gevolgen van bedreiging onder meer boetes, gevangenisstraf, voorwaardelijke straffen, reclasseringstoezicht, en/of verplichte deelname aan counseling of therapie omvatten. Daarnaast kan het slachtoffer van bedreiging civielrechtelijke stappen ondernemen, zoals het aanspannen van een rechtszaak voor schadevergoeding.

Het bewijzen van bedreiging in juridische zin vereist vaak dat het slachtoffer bewijs levert van de bedreiging, zoals getuigenverklaringen, communicatie (bijvoorbeeld e-mails, sms-berichten, of opgenomen gesprekken), of andere relevante bewijsstukken. Het is aan de rechter om te beoordelen of de bedreiging voldoende ernstig en geloofwaardig is om als bedreiging te worden beschouwd.

Al met al is bedreiging in juridische zin een serieus vergrijp dat niet alleen strafrechtelijke, maar ook civielrechtelijke gevolgen kan hebben. Het is belangrijk dat slachtoffers van bedreiging de juiste juridische stappen nemen om hun rechten te beschermen en dat dergelijke zaken serieus worden genomen door de autoriteiten.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Seagate

Suricat

Wordt een partner