Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

SmartCell

Hikvision

VBN

SOBA

CardAccess

Trigion

Multiwacht

Eizo

Masset Solutions

Avigilon Alta

Seris

20face

Nimo Drone Security

Service Centrale Nederland

Nenova

Crown Security Services

Eagle Eye Networks

VideoGuard

Kiwa

HD Security

GFT

2N

Optex

Genetec

EAL

G4S

HID

OSEC

VVNL

Dero Security Products

Bosch Security Systems

Alarm Meldnet

Brivo

Bydemes

VEB

SmartSD

Ajax Systems

Traka ASSA ABLOY

Paraat

IDIS

SMC Alarmcentrale

De Beveiligingsjurist

Unii

Hanwha Vision Europe

Secusoft

Nimo Dog Security

i-Pro

CSL

NIBHV

Connect Security

Advancis

Alphatronics

ARAS

Regio Control Veldt

Explicate

Gold-IP

BHVcertificaat.online

Centurion

Top Security

ASSA ABLOY

ASIS

VAIBS

Lobeco

Paxton

Oribi ID Solutions

DZ Technologies

Akuvox

ADI

RoSecure

Add Secure

Securitas

PG Security Systems

NetworxConnect

Milestone

CDVI

JMB Groep

Uniview

Seagate

Sequrix

Bedrijfsongeval

27 februari 2024
Redactie
15:31

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens het uitvoeren van werkgerelateerde activiteiten binnen een organisatie. Het kan zich voordoen op de werkplek zelf, op locaties waar werknemers voor werkgerelateerde doeleinden aanwezig zijn, of tijdens het uitvoeren van taken buiten de normale werkuren op verzoek van de werkgever.

Kenmerken van een bedrijfsongeval zijn onder meer:

  1. Werkgerelateerd: Het ongeval moet direct verband houden met de uitvoering van werkgerelateerde taken of activiteiten. Dit kan variëren van ongelukken op de werkvloer tot ongevallen tijdens het reizen voor werkdoeleinden.
  2. Onverwacht: Een bedrijfsongeval is een onbedoelde gebeurtenis die plotseling en onverwacht plaatsvindt. Het kan het gevolg zijn van diverse factoren, waaronder menselijke fouten, machinefouten, gebrekkige veiligheidsmaatregelen of externe omstandigheden.
  3. Gevolgen: Een bedrijfsongeval kan leiden tot letsel, ziekte, invaliditeit of zelfs overlijden van een werknemer. Dit kan variëren van kleine verwondingen tot ernstige letsels zoals fracturen, brandwonden, snijwonden, of beroepsziekten zoals RSI (Repetitive Strain Injury) en gehoorschade.
  4. Meldingsplicht: In veel landen is de werkgever wettelijk verplicht om bedrijfsongevallen te melden bij de bevoegde autoriteiten, zoals de arbeidsinspectie of andere overheidsinstanties. Dit geldt vooral als het ongeval heeft geleid tot ernstig letsel, invaliditeit of overlijden van een werknemer.

Voorbeelden van bedrijfsongevallen zijn onder meer:

  • Een werknemer glijdt uit en valt op de werkvloer.
  • Een medewerker wordt getroffen door vallende voorwerpen.
  • Een bouwvakker raakt gewond bij het gebruik van gevaarlijke machines of gereedschappen.
  • Een chauffeur krijgt een verkeersongeval tijdens het reizen voor werkdoeleinden.
  • Een kantoormedewerker ontwikkelt RSI als gevolg van langdurig computergebruik.

Het voorkomen van bedrijfsongevallen is een belangrijk aspect van het gezondheids- en veiligheidsbeleid van een organisatie. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige werkomgeving, het implementeren van passende veiligheidsmaatregelen en het verstrekken van de nodige training en instructies aan werknemers om het risico op ongevallen te minimaliseren. Daarnaast is het van belang dat werknemers zich bewust zijn van veiligheidsvoorschriften en procedures en actief bijdragen aan een veilige werkomgeving. Een ongeval kan voor de werkgever tot hoge boetes leiden als de Arbeidsinspectie vindt dat onvoldoende is gedaan om het ongeval te voorkomen.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Seagate

Suricat

Wordt een partner