Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Genetec

De Beveiligingsjurist

SmartCell

ASSA ABLOY

NIBHV

Traka ASSA ABLOY

i-Pro

HID

CSL

Gold-IP

Explicate

Uniview

CDVI

G4S

Hanwha Vision Europe

GFT

VAIBS

Akuvox

Ajax Systems

SMC Alarmcentrale

VideoGuard

SOBA

Nimo Dog Security

VEB

Optex

VBN

EAL

Masset Solutions

Crown Security Services

Trigion

Paraat

IDIS

Sequrix

Alphatronics

NetworxConnect

Service Centrale Nederland

ADI

JMB Groep

ASIS

Brivo

Advancis

2N

Bosch Security Systems

Nenova

Paxton

20face

Multiwacht

Secusoft

Top Security

OSEC

DZ Technologies

Unii

HD Security

Oribi ID Solutions

SmartSD

Seris

Lobeco

VVNL

Kiwa

Milestone

CardAccess

Bydemes

Alarm Meldnet

Connect Security

Hikvision

PG Security Systems

Eizo

Add Secure

BHVcertificaat.online

Eagle Eye Networks

Seagate

ARAS

Regio Control Veldt

Nimo Drone Security

Dero Security Products

Securitas

Avigilon Alta

Centurion

RoSecure

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

8 maart 2024
Redactie
15:59

In Nederland heeft het veiligheidsaspect van gebouwen altijd een centrale rol gespeeld in het beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) is een recente ontwikkeling in dit beleid dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van gebouwen in Nederland.

Achtergrond van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is onderdeel van de Omgevingswet, een breed wettelijk kader dat tot doel heeft om verschillende wetten en regelgevingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouw te harmoniseren en te vereenvoudigen. Het BBL is opgesteld om de bestaande regels met betrekking tot bouwwerken te vervangen en te moderniseren, met als doel een betere balans te vinden tussen economische ontwikkeling, milieuoverwegingen en de veiligheid en kwaliteit van gebouwen.

Veiligheidsaspecten van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

  1. Bouwtechnische eisen: Het BBL stelt specifieke bouwtechnische eisen vast waaraan gebouwen moeten voldoen om de veiligheid van de bewoners en gebruikers te waarborgen. Deze eisen omvatten onder andere de sterkte en stabiliteit van constructies, brandveiligheid, geluidsisolatie en energiezuinigheid.
  2. Brandveiligheid: Een van de belangrijkste aspecten van het BBL is de nadruk op brandveiligheid. Het besluit bevat gedetailleerde voorschriften met betrekking tot brandpreventie, zoals het gebruik van brandwerende materialen, de aanwezigheid van vluchtwegen, brandmeldinstallaties en brandblusmiddelen. Door deze voorschriften te implementeren, wordt de kans op brand verminderd en wordt de veiligheid van de bewoners en gebruikers van gebouwen vergroot.
  3. Gebruiksveiligheid: Naast de bouwtechnische aspecten richt het BBL zich ook op de veiligheid tijdens het gebruik van gebouwen. Het besluit bevat voorschriften met betrekking tot de maximale bezettingsgraad van gebouwen, de indeling van ruimtes, de toegankelijkheid voor mindervaliden en de aanwezigheid van nooduitgangen. Deze voorschriften zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat gebouwen veilig kunnen worden gebruikt door hun bewoners en gebruikers, zelfs onder noodsituaties.
  4. Toetsing en handhaving: Het BBL voorziet in procedures voor het toetsen van bouwplannen aan de geldende bouwtechnische en veiligheidseisen, evenals mechanismen voor handhaving om ervoor te zorgen dat gebouwen blijven voldoen aan deze eisen gedurende hun levensduur. Dit draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid van gebouwen op de lange termijn.

Conclusie

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving markeert een belangrijke stap voorwaarts in de inspanningen van de Nederlandse overheid om de veiligheid van gebouwen te verbeteren. Door het vaststellen van strikte bouwtechnische eisen, met een bijzondere focus op brandveiligheid, en door het implementeren van voorschriften voor gebruikssafety, draagt het BBL bij aan het creëren van een gebouwde omgeving die veilig is voor bewoners, gebruikers en het milieu. Echter, de effectiviteit van het BBL zal afhangen van de naleving ervan en de effectieve handhaving van de voorschriften.

Deel dit artikel via:

Vlog 6

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner