Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Multiwacht

Service Centrale Nederland

Seagate

De Beveiligingsjurist

2N

CardAccess

Bosch Security Systems

OSEC

Paxton

SOBA

SmartCell

Centurion

HID

Ajax Systems

VEB

Akuvox

GFT

VideoGuard

Crown Security Services

ADI

ASSA ABLOY

CSL

Genetec

SMC Alarmcentrale

Sequrix

Nimo Dog Security

Regio Control Veldt

Securitas

RoSecure

IDIS

NetworxConnect

Paraat

i-Pro

Trigion

Optex

Advancis

ARAS

VAIBS

SmartSD

Unii

Alphatronics

Brivo

CDVI

EAL

Bydemes

Avigilon Alta

Alarm Meldnet

Add Secure

Eagle Eye Networks

Gold-IP

Milestone

Eizo

DZ Technologies

Dero Security Products

BHVcertificaat.online

Connect Security

Lobeco

20face

Masset Solutions

Top Security

HD Security

Oribi ID Solutions

Nenova

Secusoft

JMB Groep

Traka ASSA ABLOY

G4S

Seris

Hanwha Vision Europe

VBN

PG Security Systems

Kiwa

ASIS

Hikvision

Nimo Drone Security

VVNL

Uniview

Explicate

NIBHV

Hoge Raad

9 april 2024
Redactie
14:39

De Hoge Raad der Nederlanden, vaak eenvoudigweg de Hoge Raad genoemd, is het hoogste rechtscollege in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Het is het hoogste rechtsorgaan binnen de rechterlijke macht van Nederland. De Hoge Raad heeft als voornaamste taak om cassatieberoepen te behandelen.

Wanneer een zaak bij de Hoge Raad wordt voorgelegd, wordt er geen nieuw feitenonderzoek gedaan. In plaats daarvan beoordeelt de Hoge Raad of het lagere gerechtshof de wet juist heeft toegepast en of de uitspraak voldoende gemotiveerd is. De Hoge Raad kan een uitspraak vernietigen als het van mening is dat de lagere rechter de wet verkeerd heeft toegepast of als er procedurele fouten zijn gemaakt. In dat geval wordt de zaak terugverwezen naar een ander gerechtshof voor een nieuwe behandeling.

De Hoge Raad bestaat uit verschillende kamers die gespecialiseerd zijn in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Elke kamer bestaat uit een aantal raadsheren, rechters die gespecialiseerd zijn in het desbetreffende rechtsgebied. De president van de Hoge Raad is het hoofd van de organisatie en wordt bijgestaan door een vicepresident.

De uitspraken van de Hoge Raad hebben een bindende kracht voor alle lagere gerechtshoven en rechtbanken in Nederland. De Hoge Raad draagt daarmee bij aan de eenheid en rechtszekerheid binnen het Nederlandse rechtssysteem.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Suricat

Videoguard

Wordt een partner