SERN nu ook voor medewerkers Stelsel Bewaken en Beveiligen

Het bestuur van Stichting SERN heeft het nieuwe Reglement RSE vastgesteld. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de ‘aanvaarde functie’ en dan met name punt e. Deze is vooral van toepassing op diegenen die binnen het Stelsel Bewaken en Beveiliging werkzaam zijn.

De stichting SERN (Security Expert Register Nederland) heeft het doel de kwaliteit van de beveiliging in Nederland te bevorderen. Beveiligingsprofessionals die aan opleidings- en ervaringseisen voldoen, kunnen zich laten inschrijven en zijn dan gerechtigd een van de door de stichting uitgegeven keurmerken achter hun naam te plaatsen. Het bekendste is RSE (Register Security Expert). Anderen zijn MSec (Manager of Security), RMB (Register Middenmanager Beveiliging) en Vsec (Securityvalideur). Het register is openbaar, zodat werkgevers en opdrachtgevers kunnen controleren of iemand het keurmerk terecht voert.

Discussie
Binnen het bestuur was discussie over de toelatingseisen ontstaan. Zo moest iemand van de rijksoverheid een functie hebben in schaal 10 trede 7 BBRA, of schaal 10 trede 9 IBBAD en moest iemand van andere overheidsinstellingen een bruto maandsalaris hebben dat overeenkomt met schaal 10 trede 7 BBRA. Dat betekende uitsluiting van medewerkers van de Nationale Politie of Koninklijke
Marechaussee die op hbo-niveau werkzaam zijn binnen het
domein Stelsel Bewaken en Beveiligen als adviseur Bewaken
en Beveiligen, Expert Fysieke Beveiliging, Dreigingsinschatter
of leidinggevende. Dat was niet wenselijk en daarom is voor deze groep een uitzondering gemaakt. Geïnteresseerden moeten uiteraard wel aan de opleidingseisen voldoen. Dat betekent een diploma van de post-hbo registeropleiding DHM Security Management®, Bachelor of Arts (BA) in Security and Risk Management van de Universiteit van Leicester of de opleiding Certified Protection Professional (CPP) van ASIS. Wie niet geheel voldoet, kan eventueel geregistreerd worden in het Register Middenmanager Beveiliging (RMB).

Deel dit artikel via: