SimonsVoss voor de 4200 deuren van Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel vernieuwt de toegangssystemen van 31 gebouwen. Het belangrijkste doel is om van de vele verschillende merken en technieken af te komen. Op de deuren komen nu de elektronische sloten uit de serie Smart Intego van SimonsVoss Technologies.

De campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel telt maar liefst 31 gebouwen voor uiteenlopende Doeleinden. Om de toegangsverlening beter beheersbaar te maken, is besloten om het aantal bestaande systemen drastisch te reduceren. Het werk is gegund aan ISS Security en TKH Group. De laatste zorgt met iProtect voor het beheerplatform, dat in verbinding staat met de Smart Intego-sloten van SimonsVoss Technologies.

Hoge mate van flexibiliteit
Het is een uitdagend project. Niet alleen is er een mix van openbaar toegankelijke ruimtes en beveiligde ruimtes, ook wordt er nogal eens verhuisd of uitgebreid. Vanwege dat laatste is een hoge mate van flexibiliteit vereist. En dat aspect speelt steeds meer, omdat niet meer zozeer naar afdelingen wordt gekeken als het gaat om het toewijzen van locaties, maar naar projecten. Het gebruik van vierkante meters krijgt dus meer en meer een tijdelijk karakter, waarop met de beveiliging flexibel ingesprongen moet kunnen worden. Dat maakt een mechanisch sluitsysteem al zo goed als nutteloos. De ene keer dient een gebouw voor onderzoek en een jaar later kan hetzelfde gebouw voor studentenhuisvesting worden gebruikt.

Virtueel netwerk
Nu is het ook niet zo dat tot nu toe alleen mechanische sluitsystemen werden gebruikt. Al een jaar of tien geleden werd elektronisch toegangsbeheer ingevoerd. Die werkte hoofdzakelijk met transponders. Dat wil zeggen dat er elektronisch toegang werd verleend, maar dat er nog geen of heel beperkt centraal beheer mogelijk was. Dat veranderde toen voor SimonsVoss Technologies werd gekozen. Deze fabrikant levert sluitsystemen op basis van een virtueel netwerk. Dit maakt centraal beheer mogelijk, zonder dat dure bekabeling geïnstalleerd hoeft te worden. Helaas werden voor bijna alle gebouwen verschillende systemen gekozen, wat erg lastig was voor wie op meerdere locaties werkzaam is. ISS Security adviseerde over te stappen op smartcards, waarop meerdere applicaties kunnen worden geïnstalleerd. Dit op basis van het goed beveiligde Mifare DESFire.

Pashouders
Het ‘Virtual Card Network’ Smart Intego van SimonsVoss Technologies is nu op de meeste locaties in gebruik. Transponders maken daarbij plaats voor offline sluitsystemen voor de 400 buitendeuren en 3800 binnendeuren op de campus. Dit gebeurt niet in één keer, maar wordt uitgevoerd tijdens geplande renovaties van de gebouwen. Wel worden vooruitlopend hierop al de sluitsystemen van de buitendeuren aangepast.
Niet alle 16.000 studenten hebben een toegangspas gekregen. Dat zou te complex zijn geworden. De meeste studenten kunnen alleen naar binnen als een ruimte al door een pasdrager ontgrendeld is. Een uitzondering geldt voor doctoraalstudenten en studenten met een beperking. Verder heeft alleen personeel een pas.

Deel dit artikel via: