Strengere aanpak overlast en criminaliteit door asielzoekers

Het kabinet stelt structureel 45 miljoen euro beschikbaar voor een intensievere en strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers. Door het extra geld kan sneller worden opgetreden tegen deze groep. Een strafrechtelijke aanpak is daarbij cruciaal.

Mensen die misbruik maken van de gastvrijheid van Nederland moeten daarvan sneller de consequenties voelen, vindt het kabinet. Onrust in en rond AZC’s, straatintimidatie, winkeldiefstal en overlast in het openbaar vervoer zijn voorbeelden waar de samenleving dagelijks mee te maken krijgt. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, of je nu bewoner bent van een AZC, omwonende bent of je werk doet, aldus de Coördinator Nationale Aanpak Overlast, die de samenwerking gaat versterken tussen de vreemdelingenketen, politie en het Openbaar Ministerie. Goede samenwerking voorkomt dat overlastgevers uit beeld verdwijnen en ergens anders opduiken. Ook draagt dit bij aan een strakkere dossieropbouw, zodat beter opgetreden kan worden tegen herhaaldelijke overlast en dat snelrecht mogelijk ingezet kan worden. Daarnaast zijn er vier ketenmariniers die gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de asielketen lokaal ondersteunen met de aanpak van overlast. Gemeenten hebben namelijk te maken met verschillende vormen van overlast waarbij maatwerk cruciaal blijft.

Sobere opvang
Overlastgevende en criminele asielzoekers moeten volgens het kabinet zo snel mogelijk uit het opvangstelsel gehaald worden. Deze groep verpest het voor de rest en ondermijnt het draagvlak van opvang voor mensen die vluchten voor oorlog of vervolging. Behalve dat sneller wordt opgetreden tegen overlast en criminaliteit, worden ook de opvang voor kansarme asielzoekers soberder en de uitzetting resoluter. Verder worden incidenten als vechtpartijen met medebewoners in asielzoekerscentra en drugsgebruik niet langer disciplinair afgedaan, maar opgenomen in een dossier, zodat er strafrechtelijk opgetreden kan worden. Asielzoekers die regelmatig voor problemen zorgen – mannen uit veilige landen – komen door deze maatregelen sneller in de sobere opvang voor kansarme asielzoekers terecht, die op termijn in de gevangenis van Almere wordt ondergebracht. Van daaruit wordt geprobeerd de betrokkene zo snel mogelijk in het land van herkomst te krijgen.

Deel dit artikel via: