Tbs-klinieken moeten alerter zijn op smokkelwaar

In de meeste tbs-klinieken is het eenvoudig om drugs, wapens en andere spullen binnen te smokkelen. Personeel wordt niet of slecht gecontroleerd.

Klaas Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en JustitieDe Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) wil dat TBS-klinieken meer doen aan het voorkomen van de invoer van drugs. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie schrijft dit aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport ‘Contrabande in Forensische Psychiatrische Centra’ van de IVenJ.

De Inspectie heeft onderzocht wat de risico’s zijn op de invoer van verboden goederen en wat de TBS-klinieken doen om dit te voorkomen. De IVenJ concludeert dat bij vijf van de zeven onderzochte klinieken onvoldoende zicht bestond op de risico’s op invoer van metaalhoudende verboden goederen door onbegeleide tbs-gestelden. In een aantal gevallen werden deze patiënten niet gecontroleerd bij de ingang of konden ze verboden goederen doorgeven, voordat ze werden gecontroleerd. De Inspectie noemt het niet onderkennen hiervan ‘een serieus aandachtspunt’, maar erkent tegelijkertijd dat TBS klinieken dit inmiddels goed hebben opgepakt.

Tbs’ers kunnen zonder veel moeite drugs binnensmokkelen, omdat ze niet worden gevisiteerd. Veel klinieken vinden visitatie onwenselijk, omdat het te ingrijpend zou zijn en niet in het behandelplan past. De Inspectie beveelt echter aan om te kijken naar de manier waarop de invoer van drugs kan worden voorkomen. Daarvoor is een combinatie van beveiligingsmaatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld de slimme inzet van drugshonden. Staatssecretaris Dijkhoff rekent erop dat de klinieken dit punt ook in het plan van aanpak meenemen.

De Inspectie begon het onderzoek nadat bekend werd dat tbs’ers in kliniek De Rooyse Wissel in het bezit waren van messen, simkaarten en mobiele telefoons.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wil dat de klinieken voor 1 januari 2016 met een plan van aanpak komen om de beveiliging op te schroeven.

Deel dit artikel via: