Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

HID

Service Centrale Nederland

Genetec

NetworxConnect

Add Secure

VAIBS

Hikvision

CardAccess

Secusoft

Connect Security

Advancis

CSL

Trigion

JMB Groep

HD Security

VVNL

Bydemes

VBN

NIBHV

EAL

Brivo

Lobeco

20face

Eizo

Sequrix

ADI

SmartCell

Eagle Eye Networks

Bosch Security Systems

RoSecure

Kiwa

GFT

Centurion

Regio Control Veldt

Ajax Systems

2N

Unii

OSEC

Seagate

Explicate

G4S

Multiwacht

Gold-IP

VideoGuard

Nimo Dog Security

IDIS

ARAS

Uniview

Nimo Drone Security

Traka ASSA ABLOY

Alarm Meldnet

Oribi ID Solutions

PG Security Systems

ASSA ABLOY

Paxton

ASIS

SmartSD

Akuvox

SMC Alarmcentrale

Masset Solutions

Alphatronics

Securitas

Nenova

DZ Technologies

Seris

Hanwha Vision Europe

BHVcertificaat.online

Avigilon Alta

CDVI

Crown Security Services

Top Security

De Beveiligingsjurist

Paraat

Dero Security Products

i-Pro

Optex

VEB

SOBA

Milestone

Tien gemeenten doen proef met wapenstok voor BOA’s

16 november 2020
Redactie
18:52

Vanaf uiterlijk januari start in tien Nederlandse gemeenten een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over een korte wapenstok. De pilot duurt één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.

De geselecteerde gemeenten voor deelname aan de pilot zijn: Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuid West Friesland. Bij de selectie voor deze pilot is onder andere gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.

Waardering
Minister Grapperhaus: “We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan onder andere door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.”

Opleiding
Vanzelfsprekend geldt dat de boa’s die deelnemen moeten voldoen aan de vereiste opleiding en training. Voordat in de geselecteerde gemeenten daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering van de pilot, moeten de boa’s starten met (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok. De evaluatie van de pilot zal worden uitgevoerd door het WODC. Los daarvan zal gedurende de looptijd van de pilot een begeleidingsgroep de voortgang van de pilot monitoren en waar nodig als vraagbaak (voor gemeenten) fungeren.

Wetsvoorstel
Het ministerie van JenV werkt aan een wetsvoorstel zodat er duidelijke regels over de bewapening en uitrusting van boa’s zijn. Het wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2021 ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State, waarna het voorstel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

Wordt een partner