Trigion ontwikkelt Security by Design

Recent onderzoek wees uit dat de beveiligingsbranche weliswaar groeit, maar niet meer zo hard als voorheen. Trigion groeit nog wel erg hard en wil voorop lopen op het gebied van innovaties en ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen betreft integrale veiligheidsconcepten.

Aanbieders van beveiligingsdiensten en -producten spreken veel van integrale veiligheidsconcepten. Hiermee worden totaaloplossingen op het gebied van veiligheid en beveiliging bedoeld. Feitelijk wordt dit echter bijna nergens en door niemand gerealiseerd.

Trigion wil hier verandering in aanbrengen en een concept aanbieden waarbij weldegelijk sprake is van een integrale benadering van beveiligingsvraagstukken. Dit concept heeft de naam ‘Security by Design’ gekregen. Het concept wordt middels een aantal stappen geïntroduceerd en creëert duidelijk onderscheidend vermogen naar de overige particuliere beveiligingsorganisaties én de technologieleveranciers.

Security by Design (SbD) richt zich in het bijzonder op de bovenkant van de markt die met integrale beveiligingsvraagstukken heeft te maken en veelal een “hoog risico profiel” heeft. Deze organisaties onderkennen deze situatie en zijn zich ervan bewust dat handelen vereist is. Dit kan in de vitale infrastructuur zijn, maar hiertoe beperkt het zich niet. De nadruk ligt op vaste posten en collectieve projecten met een multidisciplinaire benadering in het complexe security domein, inclusief crisismanagement, business continuity en ICT-security. Met Security by Design creëert Trigion tevens een kader voor productontwikkeling en innovatie in co-creatie met opdrachtgevers en partners.

Deel dit artikel via: