Trigion start met training Trauma Nazorg

Met ingang van 2 februari 2015 heeft Trigion Safety Opleidingen haar pakket aan veiligheidsopleidingen en –trainingen uitgebreid met trainingen rond Trauma Nazorg.

Vanuit een ambitie om Nederland veiliger te maken speelt de organisatie daarmee in op de groeiende aandacht en behoefte aan nazorg in vervolg op schokkende incidenten of calamiteiten.
Door de aard van hun werkzaamheden krijgen veel medewerkers, binnen uiteenlopende organisaties uit diverse sectoren, regelmatig te maken met schokkende incidenten of calamiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ruim 7.000 medewerkers van Trigion die actief zijn in de beveiligingssector. In toenemende mate geldt het echter ook voor andere beroepsgroepen, zoals verplegend personeel en leerkrachten.
Trigion safetyVeel organisaties staan onvoldoende stil bij de impact die een dergelijk incident of calamiteit heeft op de betreffende medewerker. Dat geldt zeker ook voor bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die, vanuit hun rol, een grotere kans lopen om bij een incident of calamiteit betrokken te raken. Betreffende medewerkers lopen een verhoogde kans op het ontwikkelen van stressklachten, die zelfs kunnen leiden tot een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) of burn-out. Verhoogde stressklachten leiden tot verminderde prestaties op het werk, ziekteverzuim en soms zelfs tot arbeidsongeschiktheid.
‘In de dagelijkse praktijk merkten we dat Trauma Nazorg onvoldoende (preventieve) aandacht krijgt bij onze opdrachtgevers’, aldus Mario Gielen, bedrijfsleider bij Trigion Safety Opleidingen. ‘Vandaar dat we maatwerk trainingen hebben ontwikkeld om die organisaties te ondersteunen en een collegiaal vangnet te creëren binnen die organisaties’.
Als ISO- en NIBHV-gecertificeerd opleidingsbedrijf bood Trigion Safety Opleidingen al een uitgebreid pakket aan trainingen en opleidingen op het gebied van veiligheid (safety). Naast de bekende BHV- en EHBO-trainingen organiseert de organisatie sinds kort dus ook trainingen op het gebied van Trauma Nazorg. Het gaat bijvoorbeeld om een ééndaagse themadag ‘Opvang en Verwerking’ of een driedaagse opleiding van een Collegiaal Opvang Team (COT).
‘Natuurlijk kunnen we ook meer gespecialiseerde traumabegeleiding organiseren voor opdrachtgevers van Trigion. Het collegiale vangnet dat gecreëerd wordt met de training Trauma Nazorg is echter een eerste basis’, aldus Gielen.

Deel dit artikel via: