Tweede Kamer wil veranderingen zien in strafrechtketen

Georganiseerde misdaad, seksueel geweld, slimmer straffen en een veilige werkomgeving. Tijdens het begrotingsdebat gingen de woordvoerders van de fracties van de Tweede Kamer in op uiteenlopende onderwerpen op het terrein van Justitie en Veiligheid.

Door zware, georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit is er een schaduweconomie van minimaal 16 miljard, stelt Michon (VVD). Zij vraagt de minister meer werk te maken van het afpakken van crimineel vermogen. Ephraim (Groep Van Haga) vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de jeugd uit handen van de georganiseerde misdaad te houden. Daarvoor is het ook belangrijk dat jongeren zien dat misdaad niet loont, meent Kuik (CDA). Zij pleit voor een teruggeeffonds met daarin afgepakt crimineel geld, dat vervolgens geïnvesteerd kan worden in wijken die lijden onder criminaliteit.

Betere internationale aanpak
Van der Plas (BBB) wil dat kleine plattelandsgemeenten weerbaarder worden gemaakt tegen ondermijning, zodat mensen op het platteland weer vaker een politieauto dan een drugsdeal zien. Van der Werf (D66) pleit juist voor een betere internationale aanpak van de georganiseerde misdaad. Kan de minister in samenwerking met Europol en Eurojust investeren in permanente internationale opsporingsteams? Bikker (ChristenUnie) maakt zich zorgen over de tekorten bij het team dat kinderporno en kindersekstoerisme bestrijdt. Volgens haar lijkt online het Wilde Westen te ontstaan met schrijnende gevolgen voor duizenden jonge meisjes. Kan eerder worden ingezet op de werving van extra personeel?

Enorme klap voor slachtoffers
Markuszower (PVV) vindt het onverteerbaar dat gewelds- en zedenmisdrijven verjaren. Volgens hem is dat een enorme klap voor slachtoffers en beloont het vluchtende misdadigers. Hij wil daarom dat verjaring van gewelds- en zedenmisdrijven niet meer mogelijk is.
Voor het bestrijden van cybercriminaliteit is gegevensuitwisseling belangrijk, stelt Knops (CDA). Hij doet de oproep aan de minister om maximaal gebruik te maken van technieken die de opsporing kunnen vergemakkelijken.

Slimmer straffen
Sneller (D66) vindt dat korte gevangenisstraffen een leerschool zijn voor criminaliteit en dat de kans op recidive daarna hoog is. Volgens hem zorgt slimmer straffen met bijvoorbeeld taakstraffen en elektronische detentie voor een veiligere samenleving. Ook Simons (BIJ1) vindt dat opsluiting niet zorgt voor een veilige samenleving. Daarom wil zij dat herstelrecht vooropstaat. Zeker jongeren komen slechter uit de gevangenis dan ze erin gaan, betoogt Mutluer (PvdA, mede namens GroenLinks). Daarom pleit zij voor alternatieve straffen gericht op resocialisatie. Eerdmans (JA21) vindt bovendien dat resocialisatie een voorwaarde moet zijn voor de vrijlating van criminelen.

Overbelaste strafrechtketen
Onlangs moest het OM vanwege gebrek aan capaciteit een groot aantal zaken seponeren. Er is duidelijk sprake van een overbelaste strafrechtketen, concludeert Van der Staaij (SGP). Hij vindt het belangrijk dat er snel en streng gestraft wordt vanwege de signaalfunctie naar samenleving en slachtoffer. Ellian (VVD) vraagt welke mogelijkheden de minister ziet om het supersnelrecht vaker in te zetten. De toegang tot het recht is het fundament van de rechtsstaat, betoogt Van Nispen (SP). Door bezuinigingen in het verleden is in sommige regio’s geen sociaal advocaat meer te vinden, en daardoor blijven mensen in de kou staan. Hij bepleit een noodplan voor de sociale advocatuur.

Veilige werkomgeving
Sommige agenten werken in een onveilige situatie, terwijl zij recht hebben op een veilige werkomgeving, stelt Azarkan (DENK, mede namens Fractie Den Haan). Hij vindt het goed dat dit probleem wordt erkend, maar wil weten hoe de minister dit gaat oplossen. Helaas is het taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners door de Eerste Kamer verworpen, zegt Helder (PVV). Zij benadrukt dat de PVV blijft strijden voor een taakstrafverbod bij geweld tegen politie, brandweerlieden en ambulancemedewerkers. Hoewel we op papier in een democratische rechtsstaat leven, valt er in de praktijk veel op aan te merken, merkt Van Meijeren (FVD) op. Volgens hem staat de rechtsstaat onder druk en is het systeem corrupt.

Deel dit artikel via: