VEB accepteert voor TBV en MBV alleen nog CIBV-diploma

Recent stelde de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) vast dat niet alle exameninstituten voldoen aan de kwaliteitseisen die de brancheorganisatie hanteert. Het betreft hier de opleidingen monteur beveiligingssystemen (MBV) en technicus beveiligingssystemen (TBV). Alleen CIBV kon de toets der kritiek doorstaan.

De VEB voert het beleid dat het adviseren en leveren van goede beveiliging moet voldoen aan de OBER-maatregelen (organisatie, bouwkundige, elektronica, reactie). Maar niet elk examen MBV of TBV hanteert dat uitgangspunt. Het kan dus gebeuren dat het diploma niet het volledige pakket afdekt.

OBER
Voor effectieve beveiliging is het noodzakelijk dat alle maatregelen in het kader van OBER worden uitgevoerd. Dat kan alleen als de beveiligingsmonteur en -technicus in alle disciplines is opgeleid. Daarom kan een beveiligingsbedrijf vanaf 1 augustus 2023 alleen nog lid van de VEB worden als over een het CIBV afgegeven diploma wordt beschikt. Voor huidige leden van de VEB verandert er niets, maar wie van MBV naar TBV wil, is eveneens aangewezen op het CIBV als exameninstituut. Voor de opleiding worden SOBA en Van Dusseldorp aanbevolen. Hier wordt les gegeven conform de eisen die de VEB stelt en wordt bovendien voldoende ingegaan op de VEB 4 Kwaliteitsregeling. Vanzelfsprekend sluiten deze opleidingen naadloos aan op de toets- en eindtermen die het CIBV hanteert.

Deel dit artikel via: