Veel kritiek op Veiligheidsregio Zeeland

Bij de Veiligheidsregio Zeeland werken bestuur en medewerkers vaak langs elkaar heen. Hiervoor waarschuwt De Telegraaf op basis van onderzoek door Twynstra Gudde. Dit bureau hield het functioneren van de veiligheidsregio tegen het licht.

Volgens Twynstra Gudde worden te veel taken aan te weinig medewerkers gegeven. Ook worden vaak besluiten genomen zonder eerst een grondige analyse van een probleem. Verder wordt niet in de gaten gehouden of het beleid werkt, zodat dit niet wordt aangepast. Het gaat zelfs zo ver dat een nieuw besluit wordt genomen als een eerder besluit niet wordt opgevolgd. Met interne expertise wordt niet genoeg gedaan en de ingehuurde externe experts hebben mede daardoor geen draagvlak, aldus het onderzoeksbureau. Ook kampt de Veiligheidsregio met financiële problemen en tonen de aangesloten gemeenten nauwelijks bereidheid hier iets aan te doen. Werknemers raken gefrustreerd door de gang van zaken met een hoog ziekteverzuim als gevolg.

Verbeteren
Als gevolg van het rapport vertrekt Gerrie Ruijs definitief als directeur van Veiligheidsregio Zeeland. Er wordt gewerkt aan een plan om de situatie te verbeteren. Bij die volgende fase heeft Ruijs samen met het bestuur besloten dat er een nieuwe directeur moet komen. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Voorlopig blijft Elie van Strien de waarnemend directeur. Gerrie Ruijs meldde zich afgelopen zomer ziek, nadat er een rapport verscheen over haar functioneren. Daarin stond onder meer dat er sprake was van een ‘angstcultuur’ binnen de organisatie. Zo zouden medewerkers worden bedreigd en geïntimideerd.

Deel dit artikel via: