Veiligheidsdiensten en verzekeraars tekenen convenant brandonderzoek

De veiligheidsdiensten politie, brandweer en verzekeraars hebben het convenant ‘Samenwerking bij brandonderzoek in Nederland’ getekend. De afspraken moet een betere samenwerking bij brandonderzoek bieden.

Politie, brandweer en verzekeraars werken steeds vaker samen na afloop van een brand. Daarom heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie de partijen gevraagd om betere werkafspraken te maken. De minister heeft op 12 oktober 2015 het convenant in ontvangst genomen.

brandweer
Dit convenant is de eerste stap. Minister Van der Steur: “Samenwerking tussen brandonderzoekers brengt hun kennis op een hoger peil. En dat zorgt voor beter brandonderzoek.”

Tot nu toe ontbreken duidelijke afspraken over de aanwezigheid en de bevoegdheden van brandonderzoekers, bijvoorbeeld bij forensisch politieonderzoek. Ook ontbreken eenduidige richtlijnen over het verzamelen, uitwisselen en bundelen van onderzoeksgegevens en privacygevoelige gegevens. In het Verenigd Koninkrijk werken forensisch politieonderzoekers en brandonderzoekers al langer samen, op basis van duidelijke afspraken.

Op grond van het samenwerkingsconvenant kunnen de verschillende partijen beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals slimmer en efficiënter gebruik en aanschaf van apparatuur en middelen. Ook het opzetten van een vakinhoudelijke database voor onder meer het brandgedrag van materialen is één van de mogelijkheden.

Als vertegenwoordiger van de convenantpartners gaf politiechef Hans Vissers in zijn toespraak aan: “Iedereen is gebaat bij objectieve en deskundige waarheidsvinding rondom de oorzaak en toedracht van een brand. Door de samenwerking zullen omvang, kwaliteit en effectiviteit van brandonderzoek toenemen”.

Het uitgangspunt van het convenant is dat elke partij zijn eigen bevoegdheden behoudt. Wel worden de bevoegdheden duidelijker. Met de totstandkoming van dit convenant gaan de partijen gezamenlijk de werkafspraken nader invullen.

Deel dit artikel via: