Veiligheidseffectrapportage vernieuwd

De Veiligheidseffectrapportage (VER) van het CCV is vernieuwd en vanaf nu beschikbaar in een handige clickable pdf. Met de VER is gestructureerd en transparant een aantal stappen te doorlopen, zodat in een vroeg stadium kan worden nagedacht over sociale veiligheid in een bouw- of renovatieproject.

Met de VER kunnen tijdig passende maatregelen of goede alternatieven worden voorgesteld. “Dat kan veel onnodige vertraging en hoge kosten voorkomen in het verdere traject. En het zorgt voor meer sociale veiligheid nadat het project is gerealiseerd”, zegt CCV-adviseur en medeauteur Lilian Tieman. “Al veel ambtenaren openbare orde en veiligheid, projectontwikkelaars, architecten en adviseurs zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van een VER bij hun (bouw)projecten. Je kunt een VER uitvoeren bij eigenlijk elk bouw- of verbouwproject. Maar logischerwijs ligt de focus vooral op projecten die complexer zijn en op projecten die gevoelig liggen bij omwonenden. Bijvoorbeeld de komst van een dak- en thuislozenopvang in de wijk, een evenementenlocatie bij woningen en een hangplek voor jongeren in hun buurt (veelal in combinatie met herstructurering).”

Richtlijnen
In de VER komen verschillende vormen van veiligheid, criminaliteit en overlast aan bod. Denk aan inbraken, vandalisme, overlast en verkeersveiligheid. Om dit te voorkomen of verminderen wordt een omgeving ontworpen of aangepast aan de hand van richtlijnen met betrekking tot onder andere zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van gebieden.
Voorop staat dat de omgeving zo veilig mogelijk ontworpen is en dat onnodig beheer achteraf beperkt kan worden of niet nodig is. Daarnaast is het vaak esthe­tisch mooier om sociale veiligheid in het ontwerp mee te nemen. Denk aan toegangsbarrières die al vanaf het begin in het ontwerp worden meegenomen en daardoor passen bij het gebouw of de omgeving. Een veilige omgeving, een aangename openbare ruimte en een positief imago van de buurt of locatie verhogen vaak de gebruikswaarde en de economische waarde van een gebouw, voorziening of plek.

Voorkomen vertraging
Een VER kan ook veel onnodige vertraging voorkomen. Het op tijd onderkennen en bespreken van tegenstrijdige belangen zorgt voor een afgewogen en ‘inherent’ veiliger ontwerp. Hierdoor doorlopen plannen sneller de inspraakprocedure en kunnen ze rekenen op meer draagvlak. Ook zijn met een VER achteraf kosten te besparen. Het is bijna altijd goedkoper, mooier en efficiënter om in een vroeg stadium de risico’s te onderkennen en veiligheidsmaatregelen te verwerken in het ontwerp.
In de praktijk blijkt dat door het VER-proces betere afspraken worden gemaakt over de samenwerking en de verantwoordelijkheden. Hierdoor weten betrokken partijen elkaar beter te vinden. Door het uitvoeren van een VER ontstaat al vroeg in het proces een gestructureerde veiligheidsdialoog en wordt een gemeenschappelijke taal ontwikkeld.

Deel dit artikel via: