Vergaande maatregelen tegen nodeloos uitrukken brandweer

Voor brandmeldbedrijven is er de komende jaren veel werk aan de winkel om het aantal nodeloze brandweeruitrukken te reduceren van 50.000 naar 0 per jaar. Hoe dat gerealiseerd kan worden vertelt Michael Bertels van Brandweer Nederland tijdens het FireSafety & Security Congres op 1 oktober in ‘s-Hertogenbosch.

De brandweer heeft twee belangrijke wensen ten aanzien van automatische brandmeldinstallaties: namelijk dat elke melding geverifieerd gaat worden en dat meldingen aanzienlijk meer informatie gaan bevatten dan alleen dat er brand is. “De modernste brandmeldinstallaties zijn tegenwoordig ware supercomputers en dat geldt ook voor de geavanceerde systemen in onze meldkamer. Maar die twee staan met elkaar in verbinding alsof er sprake is van een koperdraadje en een fietslampje”, aldus Bertels. “Wat wij willen is een lap tekst met informatie over het object, de toegankelijkheid, de aard van de brand, de samenstelling van de BHV en noem maar op. Dan kunnen we veel beter inschatten hoeveel capaciteit wij moeten inzetten.”

Voorwaarde voor brandweerinzet
Bertels vindt ook dat verificatie van brandalarm een voorwaarde moet worden om op alarm te reageren. “Nu maken we vaak mee dat we met twee wagens moeten uitrijden omdat iemand een broodrooster te lang aan heeft laten staan. Wat we willen is dat brandmeldinstallaties in het vervolg eerst de BHV alarmeren. Als die constateert dat onze inzet nodig is, komen we natuurlijk meteen. Dat gebeurt dan ook als meerdere melders in alarm gaan. Ook als de brand ’s nachts uitbreekt, willen wij dat minimaal twee detectoren rook signaleren. Dan is de kans al veel kleiner dat het alarm door een technische storing is veroorzaakt. Dit betekent wel dat de komende tijd de meeste op de brandweermeldkamer aangesloten brandmeldinstallaties moeten worden geherprogrammeerd.”

Slordige meldingen
Op het moment krijgt de brandweer direct een melding als de eerste detector in alarm gaat. Ook als het gaat om een incident dat geen brandweerzorg behoeft. “Dat noemen wij een slordige melding”, vervolgt Bertels. “Hetzelfde geldt voor meldingen door bedieningsfouten. In 99 procent van de gevallen rijden wij naar dit soort slordigheden. Dat willen wij niet meer. Daarom gaan wij in het vervolg eerst bellen. Want als een installatie eigenlijk is ontworpen voor een situatie die voor de BHV is bedoeld, gaan wij een melding beoordelen als een situatie die niet vraagt om brandweerzorg. Het kan ook niet anders. Over twintig jaar gebeuren brandmeldingen via het Internet of Things en krijgen wij vanuit de hele wereld een massa aan spamberichten. Als wij dan onze huidige werkwijze handhaven en op elke piep gaan rijden, worden we hartstikke gek. Daarom kunnen wij straks alleen nog geverifieerde meldingen beoordelen als spoedeisende brandweerzorg.”

Geen reactie meer
Het beoogde beleid komt erop neer dat in de nabije toekomst niet meer op niet-geverifieerd brandalarm wordt gereageerd. Eerst probeert de brandweer het object te bellen, maar als dat na vijf minuten nog niet gelukt is, wordt er niet uitgerukt. “Niet van de ene op de andere dag”, nuanceert Bertels, “maar over twintig jaar wel. In de tussentijd willen wij de markt de tijd gunnen om te wennen aan de nieuwe situatie. Met NEN willen wij ook kijken of er een norm kan komen, die omschrijft wat de brandweer onder een geverifieerde melding verstaat.”
In de toekomst verwacht de brandweer ook meer informatie te ontvangen over een melding. “Je mag een melding doen over IP en dan niet een nummer of een maakcontact, maar een alarmbericht met alle informatie die wij nodig hebben om effectief te kunnen optreden. Het bellen van het alarmadres kost natuurlijk tijd, maar met betere informatie over de exacte plaats en toedracht verdienen we die tijd ruimschoots terug.”

Commercieel nieuws
Bertels heeft dinsdag 1 oktober ook interessant commercieel nieuws voor brandmeldbedrijven. “Tot nu toe selecteerden de regio’s zelf een aanbieder van verbindingen, maar in de toekomst zal elke aanbieder op onze systemen kunnen aansluiten. Dus een markt voor doormeldingen komt vrij voor iedereen die een servicecentrum heeft. Een installateur zal dus naast zijn installatie ook doormelding naar de brandweer kunnen aanbieden. Mits dat natuurlijk wel volgens de vereiste kwaliteit gebeurt. Klanten kunnen zo volledig worden ontzorgd.

Het FireSafety & Security Congres vindt plaats op 1 oktober in ‘s-Hertogenbosch. Inschrijven is nog mogelijk via deze link en kosteloos voor professionele alarminstallateurs.

Deel dit artikel via: