Verzekeraars en brandweer brengen brandclaims in kaart

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond noteerde vorig jaar 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat is zeven procent minder dan in 2016. Dit blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden.

Verzekeraars kunnen aan de hand van schadeclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak woningbranden plaatsvinden. De brandweer doet onderzoek naar deze branden en weet hoe je ze zo goed mogelijk kan voorkomen. Een goede match dus. Daarom stelt het Verbond van Verzekeraars de Risicomonitor Woningbranden in samenwerking met Brandweer Nederland op.

Aantal brandclaims per jaar (2013-2017)

Percentage brandclaims naar leeftijd
In 2017 is voor de eerste keer het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er twee keer zoveel brandclaims gedaan worden door polishouders tussen de 38 en 56 jaar ten opzichte van de overige leeftijden.

Aantal claims per provincie 2017
In bijna alle provincies is het aantal brandclaims gedaald ten opzichte van 2016. Oost-Nederland blijven Overijssel (22,1 claims per 1.000 huishoudens) en Drenthe (17,7) koploper in brandclaims. De grootste daling werd genoteerd in Limburg.
In de meeste gemeenten met 50.000 of meer inwoners is het aantal brandclaims gestegen. Zwolle (18,5) en Enschede (17,4) zijn de twee koplopers. De grootste daling ten opzichte van 2016 werd genoteerd in Apeldoorn.

Brandweer Nederland
In 2017 zijn er 27 fatale woningbranden vastgesteld. Een daling ten opzichte van 2016. Toen vonden er 32 plaats. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren. In 2017 is twee derde van de fatale woningbranden ontstaan door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid bij roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak is.

Deel dit artikel via: