Verzekeraars organiseren Week van het Veilig Ondernemen

Het Verbond van Verzekeraars organiseert dit jaar voor het eerst de Week van het Veilig Ondernemen. Van 14 tot en met 18 juni vindt in het kader hiervan een reeks inspirerende webinars plaats over veilig ondernemen en de risico’s die daarbij komen kijken.

Tijdens de Week van het Veilig Ondernemen vinden er elke dag webinars van een uur plaats over thema’s zoals brand-, arbeids-, cyber- en verkeersveiligheid. Bij veilig ondernemen komt volgens het Verbond veel kijken. Welke risico’s loop je als bedrijf? Hoe houd je grip op deze risico’s én hoe gaan verzekeraars hiermee om? Tijdens de themaweek wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Voor wie?
De Week van het Veilig Ondernemen is niet alleen bedoeld voor mensen in de verzekeringsbranche, maar is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de verzekeringsbranche én veilig ondernemen. Van harte welkom zijn daarom ook ondernemers en adviseurs veilig ondernemen rondom de vier thema’s brand-, cyber-, verkeers- en arbeidsveiligheid.
De week wordt op maandag 14 juni afgetrapt met een inleidend webinar. Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond, presenteert dan de Risicomonitor Bedrijfsbranden 2020. Vervolgens praat Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, over de aandachtsgebieden van risicomanagement. Tenslotte vertelt Jouri Schoemaker (founder van duurzame start up Pieter Pot) over het opstarten van een bedrijf én wanneer en wat je tegenkomt op het gebied van veiligheid en risicomanagement als startende ondernemer.

Elektrische branden
Dinsdag 15 juni vindt het webinar Brandveiligheid (elektrificatie van de samenleving) plaats. Kortsluiting is een van de meest voorkomende oorzaken van brand. Ook ondernemers maken steeds meer gebruik van elektrische (hulp)middelen. Denk hierbij aan elektrische auto’s en fietsen, apparatuur met (lithium Ion) batterijen en zonnepanelen en EOS-systemen op het dak. Deze elektrificatie kan nieuwe (brand)risico’s opleveren. Met welke nieuwe risico’s door de energietransitie worden ondernemers geconfronteerd? En welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? Tijdens dit webinar gaat het over de mogelijke risico’s van deze elektrificatie, de technische ontwikkelingen, de rol van verzekeraars en wordt er aandacht besteed aan de preventiemaatregelen die een ondernemer kan treffen. Tijdens de sessie praat Sander Lepelaar vanuit brandweerperspectief over de trends en ontwikkelingen. Daarnaast deelt expert risico-inspecties Ronald Koster (Burghgraeff & Van Tiel) zijn ervaring.

Cyberveiligheid
Woensdag 16 juni vindt het webinar Cyberveiligheid (risks and insurability of cyber incidents) plaats. De afgelopen maanden is er een verontrustende toename van cybercriminaliteit gericht op financiële instellingen, inclusief de verzekeringssector. Criminele netwerken, specifiek ontworpen om zakelijke activiteiten te verstoren, hebben een negatieve invloed op verzekeraars en ondernemers. Deze netwerken vormen wereldwijd een aanzienlijke en groeiende bedreiging. Het is daarom van cruciaal belang om de werking van deze bedreigingen beter te begrijpen, zodat effectieve en passende maatregelen kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Verbond van Verzekeraars en deskundigen van FTI Consulting en Hiscox gaan tijdens dit webinar in gesprek over cyberrisico’s, de gevolgen voor ondernemers en verzekeraars én verzekerbaarheid.

Verkeersveiligheid
Donderdag 17 juni vindt het webinar Verkeersveiligheid (veiliger verkeer met rijhulpsystemen?) plaats. Er komen steeds meer rijhulpsystemen beschikbaar in auto’s, zoals adaptive cruise control en noodremsystemen. Maar…dragen die bij aan de (verkeers)veiligheid en zien verzekeraars dit ook terug in de schadelastcijfers? Worden bestuurders juist niet makkelijker afgeleid door het gebruik van deze systemen? Kunnen rijhulpsystemen zorgen voor veiliger rijgedrag? Er is nog veel onbekend. Het Verbond deed onderzoek met als centrale vraag ‘dragen rijhulpsystemen bij aan de verkeersveiligheid?’ Tijdens dit webinar wordt gesproken over de resultaten van dit allereerste onderzoek van zijn soort. Ook Tom Rodenburg, senior Register Risico Professional Vervoer & Transport bij Hello Mobility komt langs om zijn kennis te delen.

Arbeidsveiligheid
Vrijdag 18 juni vindt het webinar Arbeidsveiligheid (gezond en veilig werken) plaats. In dit webinar staat de werkgeversaansprakelijkheid centraal. Werkgevers hebben een wettelijke en maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig en zonder gezondheidsrisico’s kunnen uitvoeren. De werkgever moet zich hiervoor inzetten door het voeren van een goed arbobeleid. Siewert Lindenbergh, Hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, trapt af met een update van de wet- en regelgeving op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Vervolgens vindt er, onder leiding van dagvoorzitter Rob van Wieren (Manager Personenschade aansprakelijkheidsverzekeringen bedrijven bij Achmea), een interessant ronde tafelgesprek tussen ketenpartners op het vlak van gezond en veilig werken plaats.

Aanmelden kan via de links in dit artikel.

Deel dit artikel via: