Verziekte werksfeer bij Amsterdamse handhavers

Bij de Amsterdamse dienst Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) is veel mis, concludeert de lokale tv-zender AT5. Er zou sprake zijn van een angstcultuur, gevaarlijke werkzaamheden, een hoog ziekteverzuim, onderbezetting, vernederingen, aanrandingen en een nauwelijks te halen ‘bonnenquotum’.

Het dieptepunt vormde het overlijden van een handhaver aan corona in mei vorig jaar. Dit gebeurde nadat een leidinggevende hem had verboden om buiten een mondkapje te dragen tijdens het werk en hem opdroeg om samen te werken met een collega uit een ander team, waarbij geen afstand gehouden kon worden. De handhaver had vooraf aangegeven dat hij als suiker- en maagpatiënt tot de risicogroep behoorde, maar dat bracht zijn leidinggevende niet op andere gedachten. De chef ging vrijuit nadat de Inspectie SZW concludeerde dat hij niets verkeerds had gedaan. Tegenspraak wordt niet geduld bij THOR. Wie zich daaraan waagt, wordt uitgekafferd door zijn of haar leidinggevende. Hetzelfde overkomt boa’s die naar de mening van hun chef te weinig boetes hebben uitgeschreven. Veel medewerkers zijn door deze situatie met een burn-out ziek thuis beland.

Zwartboek
In februari werden de misstanden al aan de kaak gesteld in een zwartboek. Volgens de gemeente zijn vervolgens diverse verbeteringen doorgevoerd, maar medewerkers met wie AT5 gesproken heeft, merken daar weinig van. Het zou bijvoorbeeld nog steeds gebeuren dat boa’s op groepen jongeren worden afgestuurd, waarvan het risico groot is dat die wapens op zak hebben. En een vrouwelijke boa zou ontslagen worden als zij zou melden dat zij seksueel geïntimideerd was. Steeds meer Amsterdamse boa’s kiezen voor ander werk als zij de kans krijgen. En dat zorgt samen met het hoge ziekteverzuim (11,2%) weer voor onderbezetting en nog meer problemen. In augustus leidde dat tot het opzeggen van het vertrouwen in de directie door de medezeggenschapsraad, maar ook daardoor veranderde er niets.

Wind van voren
De handhavers maken zich er ook zorgen over dat zij in toenemende mate werk moeten doen, dat eigenlijk bij de politie thuishoort. Zo werden zij bijvoorbeeld op de avondklokrellen in Amsterdam Oost afgestuurd. Ook moesten zij plaatsen ontruimen waar feest werd gevierd en waarbij de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Verder vinden veel boa’s het vervelend dat zij vaak boetes moeten uitschrijven aan burgers, voor wie eigenlijk een waarschuwing zou volstaan. Anders halen zij hun boetequotum niet en krijgen zij op kantoor de wind van voren. THOR moet jaarlijks 1,4 miljoen euro aan boetes zien binnen te halen. Dit en de veiligheid op de werkvloer zijn zaken die op de agenda staan, maar niet aan de orde komen.

Reactie van de gemeente
In een reactie zegt de gemeente dat in het zwartboek genoemde incidenten zijn onderzocht, dat de personeelssterkte is uitgebreid en dat er nog naar meer medewerkers wordt gezocht. Ook het verzuim zou iets zijn gedaald. Het overlijden van de boa zou tot veel verdriet hebben geleid en tot vervangend werk voor alle boa’s met een verhoogd risico om aan corona te bezwijken. Verder roept de gemeente medewerkers op om misstanden te melden. Er zou altijd een onderzoek worden ingesteld. Voor wat betreft de onveiligheid zegt de gemeente dat handhavingstaken mogen worden overgedragen aan de politie als deze in een openbare ordevraagstuk ontaarden. Dat tegen gewapende jongeren moet worden opgetreden, ontkent de gemeente. Verder wordt het bestaan van een bonnenquotum ontkend.

Politiek
De politiek is kritischer dan het gemeentebestuur. Verschillende partijen hebben het college om opheldering gevraagd. Zo wil Marianne Poot van de VVD weten hoe de problemen zijn ontstaan en hoe ze opgelost gaan worden. Zij wil via een enquête de onvrede onder de boa’s in kaart laten brengen. Reinig Dantzig van D66 vindt dat de gemeente verplicht is om uit te zoeken wat er speelt. Hij vindt dat het tekort aan agenten niet door boa’s opgelost moet worden. Sheher Khan van Denk noemt het zwartboek een horrorboek. En Sofyan Mbarki van de PvdA vindt dat de problemen snel opgelost moeten worden, zodat boa’s weer veilig hun werk kunnen doen.

Deel dit artikel via: