Website Nationale Terrorismebestrijding in de lucht

De website van de Nationaal Co?rdinator Terrorismebestrijding is vanaf vandaag in de lucht. De site geeft informatie over de actuele terreurdreiging in Nederland. Mensen, bedrijven en bestuurders kunnen er bovendien op zien wat de overheid doet om terrorisme te bestrijden en welke wetgeving van toepassing is.

In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding. De Nationaal Co?rdinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking tussen al deze instanties te verbeteren. De co?rdinator is verantwoordelijk voor aalyse van (inlichtingen-)informatie, beleidsontwikkeling en regie over te nemen beveiligingsmaatregelen bij de bestrijding van terrorisme.
Met het bundelen van deze taken moet de slagvaardigheid van de overheid vergroot worden.

Tjibbe Joustra is sinds 2004 de Nationaal Co?rdinator Terrorismebestrijding. Hij schrijft op de site dat de kans dat zich in Nederland een aanslag zal voordoen, re?el is. Het dreigingsniveau dat nu van kracht is, zal dan ook niet op korte termijn worden afgezwakt.

De NCTb en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van twee ministers: de minister van Justitie (tevens co?rdinerend minister voor terrorismebestrijding) en de minister van Binnenlandse Zaken. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTb ondergebracht bij het ministerie van Justitie, op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal.

De website wordt op korte termijn uitgebreid met een zoekmachine, zodat bezoekers nog sneller hun informatie kunnen vinden. Ook worden diverse onderdelen van de site binnenkort in het Engels aangeboden.

Link: www.nctb.nl

Deel dit artikel via: