Weinig aangifte bij politie onder nummer

Een kleine groep slachtoffers en getuigen maakt gebruik van de mogelijkheid om aangifte onder nummer te doen.

In het najaar van 2012 is het mogelijk gemaakt om aangifte onder nummer te doen. Het doel was om vooral werknemers met een publieke taak te stimuleren aangifte te doen van situaties die zij als bedreigend ervaren.

Tussen 1 oktober 2012 en 1 januari 2014 zijn bij 243 incidenten 349 verklaringen onder nummer geregistreerd door de politie, waarvan 151 slachtoffer- en 198 getuigenverklaringen. Dit komt neer op ongeveer 0,01 procent van alle geregistreerde incidenten.

aangifte 3D politieHet doel was om vooral werknemers met een publieke taak te stimuleren aangifte te doen van situaties die zij als bedreigend ervaren. Maar de mogelijkheid van aangifte onder nummer is niet beperkt tot deze doelgroep. Als in dezelfde periode alleen wordt gekeken naar de 2.770 incidenten waarmee werknemers met een publieke taak werden geconfronteerd, is in bijna 5 procent van de gevallen onder nummer verklaard.

Minister Van der Steur heeft met de politie afgesproken dat de mogelijkheid voor het doen van aangifte onder nummer opnieuw onder de aandacht wordt gebracht binnen de politie. Het is aan de politie en het Openbaar Ministerie om te beoordelen of gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om aangifte onder nummer te laten doen. Soms kan het door de situatie of positie van het slachtoffer op voorhand al onmogelijk zijn bepaalde afscherming te bieden, bijvoorbeeld als diens identiteit al bekend is bij de verdachte.

Volgens minister Van der Steur moet ook worden voorkomen dat anonimiteit wordt ingeroepen in gevallen waar dat niet echt nodig is. Anonimiteit moet een uitzondering blijven dat in het concrete geval gerechtvaardigd is door bijzondere omstandigheden. De aangifte onder nummer is bedoeld voor die (kleine) groep slachtoffers en getuigen die wel degelijk aangifte willen doen, maar terecht vrezen voor hun persoonlijke veiligheid of de veiligheid van hun familie, aldus Van der Steur.

Deel dit artikel via: