Wetsvoorstel geweldaanwending opsporingsambtenaar aanvaard

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Dit voegt aan het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering een kader toe voor het gebruik van geweld door opsporingsambtenaren, zoals politie en marechaussee.

De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GL, SP, PvdA, OSF, D66, PVV, 50PLUS en CU stemden voor het wetsvoorstel, de fractie van de PvdD stemde tegen. Ook stemde de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel over een aantal tijdens het debat ingediende moties. Twee moties werden aangenomen, twee verworpen en één aangehouden.

Nieuw disciplinair systeem
Aanvaard werd de motie van senator Dittrich (D66). Hij verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw disciplinair systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld. De fracties van GL, SP, Fractie-Nanninga, 50PLUS, PvdA, OSF, CU, D66 en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.

Bodycams
Ook de motie van senator Van Wely (Fractie-Nanninga) werd aanvaard. Hij verzoekt de regering om waar passend de opsporingsambtenaren in een handhavende rol te voorzien van bodycams. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor de motie, de fractie van de CU stemde tegen.

Voorhangprocedure
Verworpen werd de motie van senator Veldhoen (GroenLinks), die de regering verzoekt om te bewerkstelligen dat ten aanzien van de ambtsinstructie (die beschrijft in welke situaties de politie een geweldsmiddel mag inzetten. – red.) parlementaire betrokkenheid wordt gewaarborgd door middel van een voorhangprocedure. De fracties van GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, PVV en CU stemden tegen.

Belang van slachtoffers
Ook de motie van senator Nicolaï (PvdD) haalde het niet. Hij verzocht de regering maatregelen te treffen waarmee wordt tegemoetgekomen aan het belang van slachtoffers om een beroep op de rechter te kunnen doen als de politie zelf weigert sancties te treffen tegen de politieman die hen met overtreding van de geweldsinstructie leed heeft berokkend. De fracties van GL, SP, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PVV en CU stemden tegen.
De motie van senator Dittrich (D66), die de regering verzoekt een stringentere clausulering van de inzet van de politiehond te bewerkstelligen en de Eerste Kamer daarover te rapporteren werd door de indiener aangehouden.

Deel dit artikel via: