Zaken om op te letten bij bewakingscamera’s thuis

Steeds meer huishoudens schaffen bewakingscamera’s of op zijn minst een videodeurbel aan. De regels zijn een stuk soepeler dan bij camera’s in bedrijven of in het publieke domein, maar toch is er nog heel wat om rekening mee te houden. Vooral als ook de omgeving van de woning wordt bewaakt.

Bij het installeren van een beveiligingscamera thuis zijn er verschillende belangrijke overwegingen en stappen die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat een effectief en privacyvriendelijk beveiligingssysteem ontstaat. Zo is het net als bij alle bewakingscamera’s van belang om te bepalen waarom de camera’s nodig zijn en op welke wijze ze het beste kunnen bijdragen aan het beoogde doel. Gaat het om het tijdig betrappen van inbrekers of misschien juist om vandalisme aan de auto te signaleren? Een videodeurbel kan al heel effectief zijn, maar bewaakt niet de bij inbrekers geliefde achterdeur!

Extra camera’s
Vooral bij hoekwoningen en vrijstaande woningen zullen vaak extra camera’s nodig zijn. Naast vaste camera’s, zijn er PTZ-camera’s, maar die vergen doorgaans een budget dat niet elke particulier er voor over zal hebben. Bij een zorgvuldige projectering, kan echter veelal met vaste camera’s worden volstaan. De kwaliteit hangt af van wat men wil vastleggen en van de lichtomstandigheden. Inbrekers zijn vaak onherkenbaar op camerabeelden, omdat de apparatuur overdag wordt ingesteld en getest en niet ’s nachts. Bij moeilijke lichtomstandigheden is extra verlichting of onzichtbare infraroodverlichting vereist. Een breed dynamisch bereik (WDR) kan ervoor zorgen dat in onder- en overbelichte delen van het beeld meer details zichtbaar worden.

Bekabeld of draadloos
Bij nieuwbouw verdienen bekabelde camera’s de voorkeur. Bij bestaande bouw kan dat ingewikkeld en duur worden. Dan kunnen ook draadloze camera’s worden toegepast. Vooral in de lagere prijsklassen zijn deze echter eenvoudig te saboteren. Ook vormen ze vaak een cyberrisico, wanneer ze direct op het WiFi-netwerk worden aangesloten. Camerasystemen vormen sowieso een cyberrisico als ze niet deskundig worden geïnstalleerd. Er zijn websites, waarop tienduizenden beelden worden getoond van bewakingscamera’s waarvan het fabriekswachtwoord niet is veranderd. Ook is via sommige camera’s het WiFi-wachtwoord te achterhalen. Het verdient dus aanbeveling hier kritisch naar te kijken en er niet vanuit te gaan dat de fabrikant wel voor voldoende beveiliging heeft gezorgd.

Bewegingsdetectie
De meeste bewakingscamera’s beschikken tegenwoordig over bewegingsdetectie. De meer professionele modellen maken daarbij onderscheid tussen personen of voertuigen en onschuldige bewegingen. Ze reageren niet op een boom die beweegt bij harde wind, maar wel op een naderende persoon. De eigenaar ontvangt dan een melding op de smartphone met bijbehorend beeld.
Er zijn camera’s die geavanceerde analyses kunnen maken van wat waargenomen wordt. Die passen echter veelal niet binnen het budget van de gemiddelde huiseigenaar. Bij een ‘gewone’ camera’s is het dan wel zaak om te voorkomen dat onschuldige bewegingen in beeld komen en onnodig alarm veroorzaken.

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op camera’s in een woning. Het staat mensen dus vrij om zonder wettelijke beperkingen een camera in hun woning te plaatsen, al zijn er wel ethische aandachtspunten. Heimelijk cameratoezicht is vanuit dat oogpunt niet gewenst. Hetzelfde geldt voor cameratoezicht op plaatsen als badkamers en toiletten en in slaapkamers. Huisgenoten hebben er recht op te weten of en waar zij door camera’s worden geobserveerd. Ook in een woning dient er een redelijk doel te zijn voor plaatsing van camera’s. Als het bijvoorbeeld gaat om het signaleren van inbrekers, mogen de camera’s niet worden gebruikt om huisgenoten in de gaten te houden.
Ingewikkelder wordt het als de camera’s ook de omgeving bewaken. Dan is de AVG wel van toepassing. Het cameratoezicht dient duidelijk kenbaar te worden gemaakt met een bordje of sticker, waarop ook staat waarom er cameratoezicht is. Maar ook dan is het niet toegestaan om meer van de openbare ruimte of andere woningen in beeld te brengen, dan strikt noodzakelijk is. Het verdient aanbeveling om met de buren te overleggen en hen de beelden te tonen, om juridische conflicten te voorkomen. Beelden waarop geen verdachte situaties zijn te zien, dienen zo snel mogelijk gewist te worden. Goede techniek is van belang bij een camerasysteem, maar hetzelfde geldt dus zeker voor ethische en wettelijke overwegingen bij het installeren en gebruiken van beveiligingscamera’s in huis.

Deel dit artikel via: