Zonder samenwerking zijn havens niet te beveiligen

Al zo’n veertig jaar is Fred Byrman van SERIS Security actief in de particuliere beveiliging. De laatste 20 jaar legde hij zich toe op beveiliging van havenfaciliteiten. In een interessante blog legt hij uit wat daarbij zoal komt kijken en hoe essentieel samenwerking met andere partijen is.

Havenfaciliteiten omvatten een breed scala aan bedrijven die verschillende soorten ladingen behandelen, variërend van erts, kolen, olie en cement tot containers, roll-on-roll-off ladingen (RoRo) en passagiers. De goederen die worden geladen of gelost, komen uit diverse bronnen, van andere Europese havens tot Midden-Amerika of China, waardoor het een internationale activiteit is die plaatsvindt aan de Europese buitengrens.
In de afgelopen 40 jaar vervulde Fred Byrman verschillende functies in de beveiligingssector, waaronder centralist, mobiel surveillant, objectbeveiliger, coördinator, projectsupervisor en operationeel manager. Gedurende 20 jaar heeft hij zich specifiek gericht op havenbeveiliging. Al vóór de invoering van de ISPS-code in Europa was hij actief op dit gebied, dankzij een project voor een Amerikaanse oliemaatschappij in Rotterdam in 2003.

Publiek-private samenwerking
Particuliere beveiligingsorganisaties, in opdracht van havenondernemingen, voeren grensbewaking uit op havenfaciliteiten. Dit is in overeenstemming met de havenbeveiligingswet (Hbw) en de bovenliggende EU-wetgeving, evenals de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Deze samenwerking brengt uitdagingen met zich mee, waarvan een belangrijke is de coördinatie tussen publieke en private partijen, vooral in het licht van de inspanningen om drugssmokkel te bestrijden.

Risicobeoordeling
Een goede risicobeoordeling van havenfaciliteiten is van vitaal belang voor het opstellen van een effectief beveiligingsplan. Dit vereist samenwerking tussen havenautoriteiten en -bedrijven, waarbij de expertise van de havenautoriteiten wordt gecombineerd met de specifieke kennis van de havenonderneming.
Interne veiligheid wordt bevorderd door training en voorlichting van medewerkers over specifieke dreigingen zoals phishing, valse ID’s en social engineering. Een goede samenwerking tussen de beveiliging en overheidsdiensten, zoals de douane en politie, is essentieel om informatie uit te wisselen en de veiligheid te waarborgen.
Veranderingen in wetgeving, zoals de herziene eisen voor havenbeveiligers en Port Facility Security Officers (PFSO’s), benadrukken het belang van voortdurende opleiding en certificering om te voldoen aan nieuwe standaarden.

Kortom, effectieve havenbeveiliging vereist een nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen, gerichte training en voortdurende aanpassing aan veranderende wetgeving en dreigingen.

De volledige blog is hier te lezen.

Deel dit artikel via: