Beveiliging nieuws

Onze partners

Nimo Drone Security

ASIS

CSL

Advancis

Paraat

NIBHV

CDVI

Genetec

Seagate

Koninklijke Oosterberg

VVNL

Eagle Eye Networks

Avigilon Alta

Milestone

NetworxConnect

Add Secure

Centurion

Bydemes

Optex

i-Pro

EAL

2N

SOBA

VBN

Hanwha Vision Europe

Traka ASSA ABLOY

Dero Security Products

BHVcertificaat.online

Kiwa

Nenova

Bosch Security Systems

De Beveiligingsjurist

Unii

Nimo Dog Security

Hikvision

Trigion

Top Security

Securitas

ARAS

Explicate

OSEC

DZ Technologies

MPL

Paxton

HD Security

Akuvox

Oribi ID Solutions

VideoGuard

Service Centrale Nederland

Connect Security

SmartCell

Ajax Systems

VEB

Boon Edam

Uniview

ASSA ABLOY

SMC Alarmcentrale

IDIS

PG Security Systems

Sequrix

Secusoft

Regio Control Veldt

JMB Groep

Brivo

Lobeco

Seris

VAIBS

ADI

HID

Eizo

Gold-IP

Crown Security Services

RoSecure

Multiwacht

20face

CardAccess

GFT

G4S

Dahua

Alarm Meldnet

SmartSD

Alphatronics

Masset Solutions

Zorg en veiligheid: een complexe combinatie

26 maart 2024
Redactie
06:38

Casuïstiek in de zorg en veiligheid wordt steeds complexer, zo blijkt uit bevindingen van het Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Bijna unaniem wordt benadrukt dat integrale samenwerking van essentieel belang blijft, terwijl ook een toename van zorg- en overlastmeldingen wordt waargenomen.

Het accent in gemeentelijk beleid moet liggen op het voorkomen van sociale misstanden en criminaliteit enerzijds en het tegengaan van overlast in wijken anderzijds. Deze issues zijn sterk met elkaar verweven, wat de complexiteit van de aanpak vergroot. Partners bundelen krachten in meldpunten en overlegplatforms, vaak in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis, om deze complexe problematiek aan te pakken.

Niet altijd helder
Uitdagingen blijven echter bestaan. Zo vinden professionals dat de rollen, taken en bevoegdheden binnen dit domein niet altijd helder zijn, en heerst er onduidelijkheid over privacyregels en gegevensdeling. Om deze obstakels te overwinnen, pleiten experts voor een versterking van de samenwerking en een betere vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. Ook benadrukken ze de noodzaak van meer kennis en bewustwording, zowel inhoudelijk als op het gebied van wetgeving.

Serious game
Het CCV ondersteunt bij het verbeteren van samenwerking binnen deze netwerken, bijvoorbeeld door middel van een serious game genaamd ‘NetwerkKracht’. Dit jaar zal het samenwerkingsmodel verder worden ontwikkeld om duidelijkheid te verschaffen over de verbeterpunten. Daarnaast ondersteunt het CCV Zorg- en Veiligheidshuizen bij de implementatie van de nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) en ontwikkelt het praktische tools om professionals te helpen bij het naleven van wetgeving en het effectief delen van informatie.

Deel dit artikel via:

Vlog

Premium partners

MPL

Videoguard

Seagate

Wordt een partner