Vernieuwde normen brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, deel 1 uit 2015 is geactualiseerd. Aanleiding is de recente publicatie van het tweede deel van NEN 2654 voor ontruimingsalarminstallaties, waardoor beide normen weer op één lijn liggen, aldus het CCV.

Beide NEN-normen zijn identiek op het gebied van de prestatie-eisen. Het verschil zit hem in de specifieke aspecten van branddetectie versus de aspecten van ontruimingsalarmering. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid sluiten de normen NEN 2654-1 en NEN 2654-2 nu beter aan op de inzichten en technologieën van deze tijd. De NEN-normen vormen de basis voor het certificatieschema voor onderhoud van brandmeldinstallaties. Het CCV-schema wordt dan ook aangepast, zodat het aansluit op de vernieuwde NEN-normen.

Brandmeldinstallaties
NEN 2654-1 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome brandmeldinstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet wordt geïntegreerd met andere installaties, met uitzondering van de brandbeveiligingsinstallaties zoals omschreven in NEN 2535 + C1:2010 hoofdstuk 7. Een brandmeldinstallatie kan bestaan uit verschillende brandmeldcentrales met elkaar verbonden door een netwerk. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeld­installatie, inclusief de aansturingen van de brandmeldcentrale (onderdeel B) naar de besturings- en doormeld­apparatuur (onderdelen G, E, J en N). De aangestuurde brandbeveiligingsinstallaties en overige installaties (onderdelen H, F, K en O) vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze norm.

Ontruimingsalarm
NEN 2654-2 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet worden geïntegreerd met andere installaties, met uitzondering van de brandbeveiligingsinstallaties zoals omschreven in NEN 2535:2017, hoofdstuk 7. Een ontruimingsalarminstallatie kan bestaan uit verschillende ontruimingsalarmcentrales met elkaar verbonden door een netwerk. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie, inclusief de aansturingen van de ontruimingsalarmcentrale (onderdeel M) naar andere geluidsinstallaties. De onderdelen A, B, D, G en E vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze norm.

Gedeeld

Geef een reactie