Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Bydemes

Bosch Security Systems

SmartSD

Unii

BHVcertificaat.online

Regio Control Veldt

Akuvox

IDIS

Explicate

Securitas

Kiwa

Eizo

RoSecure

Hanwha Vision Europe

SMC Alarmcentrale

NIBHV

Gold-IP

Lobeco

Sequrix

CardAccess

Crown Security Services

ADI

Service Centrale Nederland

NetworxConnect

20face

Uniview

Oribi ID Solutions

Avigilon Alta

Alarm Meldnet

ARAS

Hikvision

Optex

i-Pro

Alphatronics

ASIS

Brivo

HD Security

Ajax Systems

OSEC

Nimo Dog Security

Multiwacht

Seris

VVNL

Centurion

DZ Technologies

Connect Security

Nimo Drone Security

Paraat

GFT

Advancis

EAL

Top Security

Dero Security Products

VBN

Genetec

G4S

Eagle Eye Networks

SOBA

Seagate

Nenova

SmartCell

VideoGuard

HID

CDVI

Masset Solutions

Add Secure

De Beveiligingsjurist

Traka ASSA ABLOY

VEB

CSL

Secusoft

2N

ASSA ABLOY

JMB Groep

Trigion

VAIBS

Paxton

PG Security Systems

Milestone

Prijs voor publicatie over omgaan met verwarde personen

2 december 2021
Redactie
07:46

Bauke Koekkoek, lector Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving aan de Politieacademie, heeft de Publicatieprijs 2021 van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) gewonnen, voor zijn publicatie ‘De kwestie van verwarde personen, naar een andere benadering van onbegrepen gedrag’.

Een leescommissie stelde uit zo’n 150 publicaties een shortlist samen. Een jury, onder voorzitterschap van prof. dr. Ybo Buruma, droeg het boek van Bauke Koekkoek als winnaar voor aan het SMV-bestuur. ‘Bauke Koekkoek schetst in deze studie de hopeloze en uitzichtloze manier waarop met verwarde personen in de huidige maatschappij wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid voor de aanpak is diffuus; er zijn meerdere instanties betrokken en de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Koekkoek doet verschillende suggesties om de aanpak van het vraagstuk rond verwarde personen te verbeteren’, zo staat in het juryrapport.

Integrale manier van kijken
“Mooi nieuws, ik ben er blij mee”, reageert Koekkoek, die een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro in ontvangst mag nemen. “Er wordt vaak instrumenteel gekeken naar de kwestie rond verwarde personen. De cijfers lopen op, daar moeten we iets aan doen. Er komt een meldpunt, of er wordt gezegd dat er meer hulpverleners bij moeten, dan lost het zich vanzelf op. Ik heb het in het boek breder bekeken, veel meer factoren laten meewegen en ook het probleem geschetst dat dit een maatschappelijk fenomeen is dat je moeilijk beet kan pakken. Het leukste aan deze prijs vind ik de erkenning voor het feit dat ik het zo breed heb bekeken en dat de jury heeft gezegd dat dit een goede integrale manier van kijken is, die mogelijk bij meer kwesties gebruikt kan worden.”

Bron van inspiratie
Volgens de jury is het denkkader van de auteur zeer goed toepasbaar in andere sectoren. Het kan een bron van inspiratie zijn voor met name professionals die in de frontlinie van de samenleving werkzaam zijn via hun directe contacten met burgers in allerlei situaties. Denk aan mensen die werkzaam zijn bij politie, zorg- en hulpverlening, onderwijs, brandweer, belastingdienst, douane, sociale dienst, maar bijvoorbeeld ook in loketfuncties bij gemeenten en bedrijfsleven.

Conferentie
Naar aanleiding van het boek organiseert de SMV op 27 januari 2022 een conferentie, onder de titel: ‘De kwestie verwarde personen en meer.’ Dan zal de relevantie van Koekkoeks benadering vanuit verschillende perspectieven (zorg, reclassering, lokaal beleid) verder worden verkend. Sprekers zijn Ybo Buruma (lid Hoge Raad en voorzitter van de jury van de SMV-publicatieprijs), Johan Bac (directeur Reclassering Nederland) en Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht). De toegang is gratis. Op het congres zal tevens de uitreiking van de SMV-publicatieprijs plaatsvinden. Het vindt plaats in Den Haag (Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Wijnhaven, Turfmarkt 99). Een en ander onder het voorbehoud dat corona een congres mogelijk maakt.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid is een onafhankelijke organisatie, die gevraagd en ongevraagd adviseert over veiligheidsissues. Elke twee jaar reikt de SMV een publicatieprijs uit aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. De publicatie dient onder meer wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant te zijn, gedegen onderbouwd, origineel en toegankelijk voor professionals in de veiligheidszorg.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner