Universiteiten moeten spionage door Iran bemoeilijken

Vorig jaar werden vierhonderd mensen gescreend die op universiteiten met gevoelige informatie werken. Een tiental daarvan zou Iran kunnen helpen met het ontwikkelen van langeafstandsraketten. De overheid wil dat universiteiten dergelijke mensen gaan weren, maar dat is juridisch niet eenvoudig.

Volgens NOS op 3 moet een aantal universiteiten van het kabinet maatregelen nemen tegen studenten en onderzoekers die informatie naar Iran zouden kunnen lekken. Te denken valt aan het weigeren van toegang tot bepaalde kennis, of zelfs tot de universiteit. Een dergelijk verbod is al eerder uitgevaardigd, maar moest in 2012 op bevel van de Hoge Raad worden beëindigd, omdat niet gediscrimineerd mag worden op grond van nationaliteit. Wel verbiedt de Rijksuniversiteit Groningen samenwerking met drie Iraanse universiteiten.

Begrip
Vorig jaar studeerden dik vierhonderd Iraniërs in Nederland, waarvan meer dan de helft op universiteiten. Naar schatting werken er daarnaast een paar honderd wetenschappers met de Iraanse nationaliteit. De Iraniërs willen niet in het openbaar reageren over de kwestie. Wel zeggen zij begrip te hebben voor de maatregelen, maar aan de andere kant vinden zij het onterecht dat nu iedere Iraniër verdacht lijkt. Veel van de kennis waarmee zij werken is volgens hen allang openbaar. Het heeft dan geen zin om restricties voor hen door te voeren. Ook het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten maakt zich zorgen over deze nieuwe vorm van discriminatie. Minister Blok wil daarom nu per individu gaan bekijken of er maatregelen genomen moeten worden.

Deel dit artikel via: