VEB werkt aan compleet stelsel van kwaliteitsregelingen

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven werkt sinds kort met de kwaliteitsregeling VEB 4, die de VEB 3 vervangt. De nieuwe regeling betekent een forse uitbreiding van het kwaliteitssysteem en er zullende de komende tijd nog diverse ‘modules’ worden toegevoegd.

Gereed zijn inmiddels de VEB 4 Algemeen en de VEB 4 Inbraak VRKI. De eerste is te beschouwen als paraplu boven de onderliggende erkenningsregelingen. De kwaliteitsregeling VEB 4 biedt namelijk ruimte aan meerdere erkenningsregelingen, waaronder inbraak en diefstal, high risk, cameratoezicht en branddetectie. In de toekomst, wanneer blijkt dat daar in de markt behoefte aan is, kan toegangsbeheer worden toegevoegd. Elke discipline heeft eigen specifieke kenmerken.

Continu verbeteren van kwaliteit
De VEB 4 Kwaliteitsregeling is volgens de ruim 800 leden tellende branchevereniging een regeling die staat voor kwaliteit en net als de vorige regeling gebaseerd op het continu verbeteren van die kwaliteit middels wat genoemd wordt het zelflerende model. De VEB 4 is volledig en in lijn met de wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, terwijl de erkenningsregeling VEB 4 Inbraak VRKI volledig gebaseerd is op de door verzekeraars ondersteunde VRKI (Verbeterde risicoklassenindeling). Het is een regeling die volgens de VEB duidelijkheid voor het technisch beveiligingsbedrijf creëert en waar elk technisch beveiligingsbedrijf zich in kan herkennen.

Jaarlijkse inspecties
Net als bij de VEB 3 moet bij de VEB 4 de kwaliteit van het opgeleverde werk gecontroleerd worden door middel van jaarlijkse inspecties, door zowel VEB-inspecteurs als door een externe inspectie-instelling. Daarbij worden de installateurs gecoacht en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Alles is erop gericht om de kwaliteit continu te verbeteren.
Wat eerst de VEB 3 was, is nu een uitgebreidere en gemoderniseerde VEB 4 Inbraak VRKI. Wie al erkend is conform de VEB 3, blijft dat onder de VEB 4. Eventueel noodzakelijke aanpassingen kunnen gedurende een overgangsperiode worden doorgevoerd. Nog steeds wordt gestreefd naar een minimum aan administratie voor de installateur en een maximum aan kwaliteit van het geleverde resultaat. De markt vraagt volgens de VEB om een kwalitatief hoogwaardige erkenningsregeling met alleen de noodzakelijke procedures en een periodieke controle op de kwaliteit van het opgeleverde werk.

De VEB 4 Brand
Nieuw is de regeling VEB 4 Brand. Deze is gesplitst in een kwaliteits- en erkenningsregeling. Ook is er onderscheid tussen systemen waarbij rookmelders op bestaande inbraakinstallaties worden aangesloten en door het Bouwbesluit in artikel 6.20 voorgeschreven autonome brandmeldinstallaties conform NEN2535 (EN54).
Voor de eerste situatie geldt de VEB 4 – BKP, die gebaseerd is op de projectie-eisen uit artikel 10 van NEN2535. De VEB 4 – BKP zorgt ervoor dat gecertificeerde brandmelders worden gebruikt en dat deze correct worden geprojecteerd en worden aangesloten op een eigen zone op het inbraakdetectiesysteem. Er vindt dan ook doormelding (met zonevermelding) plaats naar de PAC (particuliere alarmcentrale). Installaties die voldoen komen in aanmerking voor een VEB 4 Brand-opleveringsbewijs. De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKP is een aanvulling op de huidige BMI-regeling en is bedoeld voor situaties waar er vanuit het Bouwbesluit geen dringende noodzaak is om over te gaan tot levering en aanleg van een brandmeldinstallatie, maar de gebruiker of eisende partij wel verzekerd wil zijn van een goed werkend systeem.
Daarnaast komt de VEB met de regeling VEB 4 – BKB voor installaties die volledig aan de NEN 2535 moeten voldoen. Deze regeling is een alternatief voor de BMI-regeling en is volledig in lijn met de NEN 2535: 2017, zoals vermeld in artikel 6.20 van het Bouwbesluit.

VEB 4 Excellent Camera Toezicht
De erkenningsregeling VEB 4 Excellent Camera Toezicht is ontstaan uit de behoefte om de kwaliteit van camerasystemen te kunnen garanderen aan de opdrachtgever. Daarnaast wordt er net als bij de beoordeling van de risico’s voor inbraak en diefstal gebruik gemaakt van een intakedocument waarin de uitgangspunten worden vastgelegd.
Voor de klant betekent dit een duidelijk uitgangspuntendocument op basis van een nieuw ontwikkelde risicoklassenbeoordeling. Het niveau van het camerasysteem moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daarbij staan in de regeling ook de eisen, de voorwaarden en de specificaties waar elke camera binnen een systeem aan moet voldoen. Deze nieuwe erkenningsregeling is praktisch klaar en wordt binnen enkele weken ingevoerd.

VEB 4 High Risk
Tot slot komt de VEB met de VEB 4 High risk. Deze is ontwikkeld voor het beoordelen van de risico’s in het hoge segment. In het hoge segment worden naast gecertificeerde producten ook producten op basis van beveiligend vermogen en/of gelijkwaardigheid gebruikt. Hier gaat het in de regel om speciaal maatwerk en vindt bij voorkeur altijd overleg plaats met de eisende partij, daar waar afgeweken wordt van de VRKI.

Deel dit artikel via: